• gp-foto

    foto: GP-foto

Uitreiking Schouderklop aan Bert Biemans

GORINCHEM Bert Biemans heeft woendagavond de zilveren schouderklop in ontvangst genomen. De zilveren schouderklop werd aan hem uitgereikt door burgemeester Govert Veldhuizen. Deze speciale onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich op een speciale manier voor Gorinchem hebben ingezet.

Bert Biemans zet zich al jarenlang in binnen de Gorcumse gemeenschap. Een zeer betrokken man die eindeloos op zoek is naar Gorcumse kunst. Zo organiseerde hij twee grote tentoonstellingen in het Gorcums Museum van de Leidse schilder Fer Hakkaart en van de Nieuwe Haagse School. Beide tentoonstellingen trokken bezoekers en hadden een positief effect op de promotie van de binnenstad van Gorinchem.

In 2007 heeft Bert Biemans ook de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem opgericht. Dit jaar werd het tiende verworven kunststuk onthuld. Daarnaast houdt hij veel lezingen, voordrachten en interviews. Ook is Bert Biemans conservator Oude Meesters van het Gorcums Museum. Naast al het bovenstaande is hij 3 jaar lang wethouder geweest voor Stadsbelang Gorinchem en na deze periode nog 4 jaar lang voorzitter.

Tevens maakte hij de doorstart mogelijk van de Gorcumse Open Tafel, welke nu 50 jaar bestaat. Daarom is er gekozen voor de uitreiking van de zilveren Schouderklop op deze bijzondere avond.

De Schouderklop is ontworpen door Jolande Bosch, een kunstenaar uit Dalem die tegenwoordig in Rotterdam woont. Bij het onderscheiden van mensen, speelt "de schouder" al lange tijd een symbolische rol. Jolande Bosch gaf daar met de zilveren Schouderklop een eigentijds vervolg aan. Het gebruikte materiaal verwijst naar de traditie die Gorinchem heeft op het gebied van goud- en zilversmeden. De Schouderklop wordt bij de uitreiking daadwerkelijk als schouderklopje op de schouder gelegd. Bij de Schouderklop wordt een speciale standaard geleverd waardoor de onderscheiding als kunstwerk het huis van de ontvanger kan sieren.

De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente Gorinchem in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt en als onderscheiding aan inwoners van de stad, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.