• Google Maps

Uitrit bij garage Kweeklust wordt aangepast

GORINCHEM De gemeente gaat de uitrit bij garage Kweeklust aanpassen. Dit naar aanleiding van een discussie op Facebook afgelopen zomer. Er blijkt onder weggebruikers geen eenduidig beeld te zijn van de voorrangssituatie bij de uitrit van de garage. De werkzaamheden starten volgende week woensdag (15 november) en zullen twee dagen later klaar zijn.

Uit een discussie op Facebook afgelopen zomer bleek dat weggebruikers van mening verschillen over de geldende voorrangsregels op de kruising. Auto's die uit de parkeergarage komen, komen van rechts en hebben daardoor voorrang. Iets wat bij automobilisten die vanaf de Nieuwe Walsteeg aan komen rijden niet altijd duidelijk is en de uitrit bij de parkeergarage zien als uitrit. Ook voetgangers krijgen voorrang op auto's die de garage in willen rijden.

UITRITCONSTRUCTIE De gemeente heeft de inrichting van de kruising daarom bekeken en besloten om de situatie aan te passen. Er wordt een zogenaamde uitritconstructie aangebracht zodat voortaan de mensen die uit de parkeergarage komen rijden voorrang moeten verlenen. De gemeente gaat ervan uit dat deze aanpassing ertoe leidt dat er meer overeenstemming tussen weggebruikers is over de voorrangsregels op de kruising. En dat is goed voor de verkeersveiligheid.

Verkeerswethouder Hans Freije: ,,In het verkeer moet je bij elke ontmoeting communiceren met elkaar. Als er ruis in de communicatie zit, kan dat vervelend uitpakken. In het verkeer kan het zelfs gevaarlijk zijn. Daarom gaan we als gemeente met een duidelijke weginrichting die ruis zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente schept daarmee de condities voor een geslaagde communicatie."

De parkeergarage blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar en in gebruik. Voetgangers zullen enige hinder kunnen ondervinden, maar krijgen er een op hoogte doorlopend trottoir bij.