Uitspraak centrumplan Vuren

VUREN De Raad van State heeft 6 april een definitieve uitspraak gedaan over de bouwplannen aan het dorpsplein in Vuren. De vergunning voor de bouw van de appartementen en de zorgplint is nu onherroepelijk.

De eigenaar van het terrein, BM Projectontwikkeling BV uit Hardinxveld-Giessendam, is op dit moment bezig om de appartementen en de zorgplint te verkopen. In eerste instantie wordt gesproken met een belegger. Ook worden de afspraken met de huurders voor de zorgplint geactualiseerd. Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn de bouw daadwerkelijk kan starten. Alle inspanningen zijn er op gericht om zo spoedig mogelijk een aanvang te kunnen maken met de bouw.

BOUWTERREIN Het opnieuw inrichten van het dorpsplein is gekoppeld aan het opleveren van het pand. Zodra meer bekend is over het bouwproces houdt de gemeente een informatieavond. Op deze avond presenteert de gemeente het ontwerp voor het dorpsplein. De eigenaar laat het bouwterrein binnenkort opknappen. De bouwhekken worden verwijderd en het terrein wordt egaal gemaakt en ingezaaid met gras. Daarmee krijgt het terrein tot de start van de bouw een netter aanzicht.