Uitwisseling medische gegevens

GORINCHEM - Gegevens van eigen huisarts en apotheek moeten ook in de avond, nacht en weekenden inzichtelijk zijn. Eind 2014 hebben de dienstapotheek en de Gorcumse

huisartsenpost hiervoor een regionaal convenant ondertekend waarin duidelijke afspraken staan over een veilige overdracht van deze gegevens.

De uitwisseling van gegevens gebeurt via een sterk beveiligd digitaal systeem: het Landelijk Schakelpunt (LSP). De huisartsenpost en de dienstapotheek zijn bij dit systeem aangesloten. Inzage in gegevens is pas mogelijk als patiënten daar toestemming voor gegeven hebben. Het Landelijk Schakelpunt biedt de mogelijkheid voor zorgverleners om te zien welke geneesmiddelen iemand gebruikt. Vooral op de huisartsenpost is dat van groot belang. Daar worden patiënten gezien uit allerlei verschillende praktijken. Om de privacy te garanderen, is bij het LSP gekozen voor het zogenaamde opt-in systeem. Dat wil zeggen dat de patiënt zelf moet aangeven of hij toestemming geeft voor inzage in zijn geneesmiddelengebruik. Op dit moment kunnen huisartsen op de huisartsenpost 40% van de medicatiedossiers van alle patiënten in de regio zien. Dit is bijna 10% meer dan eind november 2014 maar nog te weinig. ,,Indien u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet raadplegen, ook niet in noodsituaties. Om toestemming te geven om uw medische gegevens te delen, kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts en apotheek," verduidelijkt een woordvoerder van de huisartsenpost.

Online toestemming geven kan ook via: www.ikgeeftoestemming.nl. Meer informatie over het Landelijk Schakelpunt: www.vzvz.nl. Meer informatie over huisartsenzorg in de regio: www.huisartsenzorg.nu