Unitas gaat maatschappelijke activiteiten koppelen aan sport

GORINCHEM Het college van b&w ondersteunt het initiatief van voetbalvereniging Unitas om maatschappelijke activiteiten te koppelen aan sport. Unitas wil hiervoor haar bestaande ruimtes inzetten, zoals de sportkantine. Het college heeft ingestemd met de plannen maar er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mogen de bestaande ruimtes van Unitas niet voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. Ook feesten en bruiloften zijn niet toegestaan. Verder geldt een proefperiode van twee jaar.

De plannen van Unitas zijn vooral gericht op ontmoeting en sport. Voorbeelden zijn bewegings-programma's voor ouderen, ontmoetingsactiviteiten voor wijkbewoners, re-integratietrajecten en huiswerkbegeleiding voor of na een training. Unitas zoekt daarbij de samenwerking met organisaties als Syndion, Rivas en verschillende scholen.

Wethouder Sport en Welzijn Hans Freije: ,,Wij hebben waardering voor de maatschappelijke inzet vanuit Unitas. Daarnaast zijn de geplande activiteiten van belang voor onze inwoners. Om die reden, stemmen wij in met de pilot van Unitas waarbij, voor een periode van 2 jaar, de bestaande ruimtes ingezet kunnen worden voor activiteiten op het gebied van sociaal maatschappelijke activering en ontmoeting, gerelateerd aan sport."

Digerto Biemans van Unitas: ,,Unitas wil op deze manier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor zoeken we ook nadrukkelijk de samenwerking op met organisaties en bedrijven."

Sinds medio vorig jaar zijn de buitensportverenigingen met elkaar in gesprek over een visie voor de toekomst. Ook vindt er overleg plaats over een samenwerking tussen een aantal voetbalverenigingen. De gemeente ondersteunt de verenigingen bij het ontwikkelen van een brede visie. Onderwerpen van gesprek zijn een intensieve samenwerking met elkaar op diverse terreinen o.a. over opleiding van jeugdleden, het overnemen van het onderhoud van de velden en de groenvoorziening rondom de velden, gebruik van elkaars velden, verhuur van de velden e.d. De uiteindelijke gezamenlijke visie zal consequenties hebben voor het gebruik van de sportvelden en de sportkantines. Komend najaar zal er meer duidelijkheid ontstaan over de resultaten van de besprekingen met en tussen de buitensportverenigingen.