• Ro van Doesburg (midden) samen met collega-wethouders Eelke Kraaijeveld (links) en Dick van Zanten (rechts.

    Tim Hartman

Van Doesburg benoemd tot wethouder, ondanks 'bedenkingen'

GORINCHEM De bloemen stonden klaar, het coalitieakkoord was ter kennis aangenomen en het enige wat nog moest gebeuren, was de benoeming van vier wethouders: Eelke Kraaijeveld (PvdA), Dick van Zanten (Stadsbelang), Joost van der Geest (CDA) en Ro van Doesburg (Democraten Gorinchem). Bij de benoeming van Van Doesburg als wethouder gaf de 'Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven' echter aan 'bedenkingen' te hebben.

Door Tim Hartman

De bedenkingen van de commissie, bestaande uit voorzitter Hans van Mourik, Attie Mager en Hafid Chaaby, kwam als een grote verrassing voor de coalitiepartijen. Het integriteitsonderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot (een externe partij, red) en overige rapportages gaven immers geen bezwaren aan voor de benoeming van de vier wethouders. ,,Een onaangename verrassing", sprak Pierre Schefferlie, fractievoorzitter van Democraten Gorinchem. Hij vroeg de commissie of Berenschot het werk niet goed heeft gedaan en of het advies werd gegeven op basis van feiten of op basis van gevoelens. Van Mourik erkende dat de feiten geen aanleiding gaven tot een negatief advies, die overigens niet unaniem werd gegeven, maar kon vanwege geheimhoudingsplicht geen uitspraak doen over de exacte reden van de bedenkingen. ,,Dan is dat dus op basis van gevoelens", trok Jack Oostrum (PvdA) zijn conclusie.

COMMISSIE De commissie is in het leven geroepen om onafhankelijk en op basis van rapportages een advies aan de raad te geven over benoemingen van wethouders en raadsleden. Van Mourik maakte dan ook bezwaar tegen het feit dat de integriteit van de commissie in twijfel werd getrokken. ,,De gemeenteraad heeft deze commissie zelf ingesteld, wij handelen naar eer en geweten." De gehele oppositie (VVD, ChristenUnie-SGP, SP, D66, GroenLinks en Gorcum Actief) gaf aan vertrouwen te hebben in het werk van de commissie en volgde het advies. ,,Met pijn in het hart", voegde Ilhan Tekir (D66) daar aan toe. ,,Want dit is voor niemand leuk."

De coalitiepartijen daarentegen legden het advies van de commissie naast zich neer en namen genoegen met het feit dat er op basis van het integriteitsonderzoek en de rapportages geen bezwaren waren tegen de benoeming van Van Doesburg. Na stemming kreeg Van Doesburg dan ook dertien stemmen voor en elf tegen waarmee hij 'gewoon' wethouder kon worden. Omdat hij zijn benoeming aanvaardde, werden de nieuwe vier wethouders alsnog allemaal beëdigd.

VAN DOESBURG ,,Ik had enige moeizaamheid verwacht, maar leuk is anders", liet Van Doesburg na afloop weten. ,,Ik wil op een later moment alle openheid geven en die mogelijkheid is ook de gemeenteraad vooraf gegeven, dus het verbaast me wel dat dit zo'n procedure is geworden vanavond. Het motiveert me alleen maar. Ik zal de elf die tegenstemden, laten zien dat zij het bij het verkeerde eind hebben." Of hij na alle ophef nog heeft nagedacht het wethouderschap niet te aanvaarden? ,,Nee. Geen seconde."

KRAAIJEVELD Overigens was Van Doesburg niet de enige wethouder over wie iets langer werd gepraat. Ook PvdA-wethouder Eelke Kraaijeveld was nog even onderwerp van gesprek. Kraaijeveld woont namelijk in Hardinxveld-Giessendam en dus moest er een ontheffing woonplaatsvereiste aan hem worden verleend door de gemeenteraad. De oppositiepartijen vroegen zich af waarom de PvdA met een niet-Gorcumse wethouder als kandidaat kwam terwijl die partij in de vorige raadsperiode 'principieel tegenstemde' toen VVD-wethouder Marcel Doodkorte zo'n ontheffing nodig had. PvdA-fractievoorzitter Oostrum wimpelde die verwijten weg, waarna de ontheffing unaniem werd verleend.