• Dorry van Geemen bij het kunstwerk in het Gorcums Museum.

    Fred Mertens

Van Geemen: uniek project

GORINCHEM Wethouder Joost van der Geest opende vorige week de scholierententoonstelling 'Tegendraads', naar aanleiding van de succesvolle expositie 'Voor de draad ermee' over de kunst van borduren. Een gesprek met Dorry van Geemen, voormalig docent Beeldende Vorming die aan dit unieke project met leerlingen van de Merewade Praktijkschool heeft meegedaan.


Rubriek Gorcums Museum door Fred Mertens

Hoe is deze expositie tot stand gekomen? Dorry: ,,Het scholierenproject is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in Gorinchem en is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het haakt aan bij de dan lopende tentoonstelling in het Gorcums Museum. Het project wordt gecoördineerd door Jack van Mildert van het Gorcums Museum, partner van het Huis van Inspiratie. Ik doe dit project al enige jaren, tot voor kort als docent van de Merewade Praktijkschool en nu als vrijwilliger. Het past goed in het lespakket dat bestaat uit de vier pijlers: wonen, werken, vrije tijdsbesteding en burgerschap. We gaan eerst met de leerlingen de tentoonstelling bekijken, waar ze een rondleiding krijgen. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Aan de hand van een opdracht maken zij een groepswerkstuk. Daarbij worden ze geholpen en voorzien van bijvoorbeeld bijzondere materialen die op school niet voorhanden zijn. Dit keer hebben we onder andere gebruik gemaakt van afzetlint dat in alle kleuren bij een naburig bedrijf te koop was. De leerlingen hebben een aantal weken aan hun kunstwerk gewerkt. Van het weefwerk aan het toegangshek bij de school aan het Merwedekanaal is een foto gemaakt en op canvas afgedrukt. Na de expositie wordt deze foto op school opgehangen."

Wat vinden de leerlingen er zelf van? ,,Soms begint het wat twijfelend maar na het eerste museumbezoek en de bespreking van de opdracht werken ze er met plezier aan. Het stimuleert hun creativiteit en ze leren hiermee oplossingsgericht denken. Als het gezamenlijke kunstwerk in het museum wordt opgehangen zijn ze best trots. Hun gevoel van eigenwaarde groeit daardoor. Terecht, want het is geen alledaagse bezigheid om een kunstwerk te maken dat door ouders en vrienden in het Gorcums Museum kan worden bewonderd."

'Tegendraads' is tot en met 30 september gratis te bezoeken.