• Hans van Mourik

    GP-foto

Van Mourik: 'Stadsbelang vindt dat ik een bom onder de coalitie heb gelegd'

GORINCHEM Raadslid Hans van Mourik neemt, in elk geval voorlopig, afscheid van Stadsbelang en gaat als eenmansfractie verder. De fractie van Stadsbelang maakte dit vanochtend bekend middels een persbericht, tot grote verbazing bij Van Mourik zelf. ,,Zij vertalen het alsof ik nu definitief de stekker eruit trek."

Door Tim Hartman

,,De fractie en bestuur van Stadsbelang informeren u hierbij, dat het op de lijst van Stadsbelang gekozen raadslid Hans van Mourik te kennen heeft gegeven de fractie van Stadsbelang per direct te willen verlaten", liet de fractie van Stadsbelang vanochtend weten. Van Mourik heeft het persbericht 'met verbazing' gelezen en stelt dat er inderdaad een vervelende situatie is ontstaan tussen hem en Stadsbelang, maar spreekt tegen dat hij definitief de stekker uit het huwelijk heeft getrokken. 

BOM Van Mourik legt uit: ,,Op hoofdlijnen is het misgegaan bij de avond van de benoeming van Ro van Doesburg als wethouder." Van Mourik maakt namelijk samen met Attie Mager en Hafid Chaaby onderdeel uit van de vertrouwenscommissie en die stelde bij de benoeming van Van Doesburg bedenkingen te hebben. ,,De fractie van Stadsbelang heeft mij dat kwalijk genomen. Het was een keuze waarbij de meerderheid tegen voorlopige benoeming stemde. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ontbrak, die is wettelijk gewoon noodzakelijk. Stadsbelang had verwacht dat ik als onderdeel van een coalitiepartij vóór benoeming zou stemmen en vond dat ik een bom onder de coalitie en het gemeentebestuur had gelegd. Die VOG was twee dagen later alsnog in orde. Als dat twee dagen eerder was, was heel dit probleem er niet geweest. Maar waar we mee bleven zitten was dat de fractie van Stadsbelang niet gelukkig was met de situatie. Maar ik óók niet. Ik heb helemaal niets tegen Ro. Ik heb naar eer en geweten zuiver proberen te handelen binnen de vertrouwenscommissie."

VAKANTIE Voor de zomervakantie is Van Mourik expres even in de luwte gebleven in de hoop dat de vakantie een helende werking zou krijgen op de band tussen Van Mourik en Stadsbelang. Niets was minder waar: ,,Vorige week heb ik gevraagd waar de pijn zit bij Stadsbelang. Toen kwamen ze weer met het punt van Van Doesburg. Het betreurt mij dat Stadsbelang daar zo stevig aan vast blijft houden, want achteraf viel die situatie hartstikke mee. Toen heb ik zondag een brief gestuurd met de boodschap dat ik voorlopig even alleen in de raad ga zitten. Ik ga niet in een hokje zitten wachten tot iemand van Stadsbelang tegen mij zegt: 'zand erover, we gaan verder'."

Stadsbelang stelt dat u een 'eigenzinnige koers' wil varen

,,Er moet wel eerst een lijn in de partij zitten voordat je überhaupt eigenzinnig kan doen. We zijn nu vijf maanden na de verkiezingen en er is binnen de partij nog helemaal niet duidelijk wat de raadsleden moeten doen. Daar is nog niet over gesproken. Ik ben ook niet meer naar de raadsvergaderingen geweest, omdat Stadsbelang gewoon niet duidelijk aangeeft wat mijn situatie binnen de partij is. Dat is toch vreemd? Ik heb gezegd dat ik tussen en voor de mensen wil handelen, een actieve rol in de politiek. Dat wilden ze 'op termijn' wel eens bekijken. Hoelang moet dat nog duren? De houding van Stadsbelang, wat ik heel jammer vind, is de aanleiding geweest om zondag een brief te schrijven met de boodschap dat ik voorlopig even zelf verder ga."

Stadsbelang geeft aan dat u schriftelijk heeft verklaard om bij uittreding van de fractie afstand te doen van de Stadsbelang-zetel en dus niet voor u zelf te behouden

,,Daar was ik vooraf zeker van uitgegaan. Maar in deze situatie, waarin Stadsbelang zelf geen afspraken nakomt en zelf wegduikt voor hun verantwoordelijkheid: waarom zou ik me dan wel houden aan een afspraak? Het is bovendien een contract dat gebaseerd is om de angst op vertrekkende raadsleden tegen gaan, maar stelt wettelijk niets voor. En ik zit niet in de gemeenteraad op basis van twee stemmen hè? 312 mensen hebben op me gestemd. Het zou een teleurstelling voor die mensen zijn om nu te zeggen: 'Aju paraplu, ik ben weg'. Ik ga nu voorlopig zelf verder en als Stadsbelang er aan toe is om te zeggen 'zand erover, we gaan verder', dan hoor ik het wel. Zij vertalen dat alsof ik de stekker er nu definitief uittrek."

Dus als Stadsbelang volgende week zegt 'zand erover, we gaan aan de slag' keert u weer terug?

,,Ik ga en sta nog steeds voor Stadsbelang. Maar deze situatie is niet gezond. Nu lees ik weer ergens dat Renate (fractievoorzitter Renate van Maaren, red) het over de verkoop van aandelen van Eneco heeft waarbij ik als enige binnen de partij tegenstemde. Als er tegen mij gezegd wordt dat er meer dingen zijn, kunnen we daar over praten. Maar ze zeggen dat er niets anders is dan dat ik een bom onder de Gorcumse coalitie heb gelegd bij de benoeming van Van Doesburg als wethouder."

Snapt u de scheve gezichten die deze 'scheiding' oplevert in de stad, nadat u vorig jaar ook al zo snel overstapte van Gorcum Actief naar Stadsbelang?

,,Dat ging toen ook over afspraken. Nu bij Stadsbelang weer: we pakken niet door. Ik wil Stadsbelang naar een hoger niveau brengen, zodat burgers goed begrijpen waarom ze op ons hebben gestemd. Maar dit is hopeloos."

En nu? Donderdag is de raadsvergadering van de Perspectiefnota

,,Ik heb morgen een gesprek met de burgemeester. Ik ga donderdag geen woord voeren en ga ook geen bijzondere dingen uithalen. Je hoeft geen vuurwerk te verwachten, want ik sta nog steeds positief tegenover dit college"