• Poort6

Van Zomerenlaan wordt gesloopt

GORINCHEM De 85 huishoudens aan de Van Zomerenlaan en de D. F. Pauwstraat moeten voor 15 december hun tijdelijke woonruimte 'schoon opleveren'. Het bericht kwam voor de bewoners als donderslag bij heldere hemel. Circa 200 mensen wonen hier al jaren, omdat nieuwsbouw tijdens de crisisjaren steeds is uitgesteld. Nu is er krapte op de woningmarkt en kunnen zij niet of moeilijk andere woonruimte vinden in het sociale segment.

Er is ook onrust in de wijk ontstaan, omdat reeds leeggekomen huizen worden voorzien van affiches van Poort6. ,,Dat lijkt wel een uitnodiging voor ongure types. We zijn bang voor inbrekers en brandstichting. Dit weekend is er bij een bewoner al een ruit ingegooid," aldus verontruste bewoners. Zij wijzen daarbij op het feit dat ze niet zo snel kunnen verhuizen en dat er veel mensen met kinderen wonen, ook veel eenouder gezinnen.

De fractie van Gorcum Actief heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over deze kwestie. ,,Het is daar 'tijdelijk wonen'", aldus Everdien Hamann van Gorcum Actief, ,,dus deze huurders weten dat ze een keer moeten verkassen. Maar waarom zo laat het bericht gestuurd? Nu kunnen deze mensen, die in het sociale segment zitten, geen alternatief op korte termijn vinden. In ieder geval niet in Gorinchem, want er zijn geen locaties voor 'tijdelijk wonen' meer over. De markt trekt nu aan. Overal wordt gebouwd. Dat is goed, maar we zien hier dus wel een sociaal probleem ontstaan." Gorcum Actief vraagt onder anderen of er in Gorinchem voor wat betreft sociale huurwoningen momenteel voldoende capaciteit is om een 'golf nieuwe huurders' als deze op te vangen.

Voor de omgeving Van Zomerenlaan zijn jaren geleden plannen gemaakt voor deels renovatie, deels nieuwbouw. Het te renoveren deel is jaren geleden opgeleverd. Het huizenblok Van Zomerenlaan D. F. Pauwstraat zou te slecht zijn voor renovatie en gesloopt moeten worden. Die plannen zijn gedurende de crisisjaren meermalen uitgesteld. De 'tijdelijke' bewoners kregen nieuwe contracten.