Veel enthousiaste bezoekers op open dag Lyceum Oudehoven

GORINCHEM Meer dan 600 leerlingen uit groep 7 of 8 namen woensdag 13 januari een kijkje op de open dag van Lyceum Oudehoven, de school in Gorinchem voor Havo, Atheneum, Gymnasium en TTO (Tweetalig onderwijs). De leerlingmentoren (leerlingen uit de 4de klassen) en brugklasleerlingen ontvingen de bezoekers en verzorgden een rondleiding door de school. Zie voor meer informatie de vernieuwde website www.csdehoven.nl.