Verbintenisdienst en intrede van dominee A.J. Molenaar

WOUDRICHEM De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woudrichem nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de verbintenis aan de gemeente en de intrede van dominee Adriaan Molenaar op zondag 16 september in de Martinuskerk in Woudrichem.

De dienst van verbintenis zal worden geleid door ds. J. de Goei uit Amersfoort en begint om 9.30 uur. De intrededienst vangt aan om 14.30 uur. Na de intrededienst is er gelegenheid de familie Molenaar de hand te drukken.