• Merwedebrug weer open voor zwaar verkeer

    ANP Foto

Verbreding A27 start in 2022

GORINCHEM Gorcumse partijen kregen vorige week donderdag, tijdens een informatieavond over de uitbreiding van de A27, de kans om vragen te stellen aan de projectmanager van Rijkswaterstaat. Fractievoorzitter Lennert Onvlee van het CDA maakte zicht vooral zorgen om de aansluiting van industrieterrein de Groote Haar. ,,De aanleg van die aansluiting gaat te lang duren."

De Gorinchemse fracties waren vooral benieuwd naar de hinder die de stad gaat ondervinden. Rijkswaterstaat garandeerde dat de doorstroming tijdens de werkzaamheden in Gorinchem wordt meegenomen, maar dat ze nog niet kunnen zeggen hoe zij dit gaan aanpakken. De aannemer zal na het berekenen van de duur van de werkzaamheden de details over omleidingen en fases van de werkzaamheden naar buiten brengen.

Over de aansluiting van de A27 naar het nog te realiseren industrieterrein de Groote Haar, kon nog weinig gezegd worden. Momenteel is Rijkswaterstaat bezig met een inventarisatie over hoe de verkeersstromen lopen. ,,Het is belangrijk voor de vitaliteit van Gorinchem. De stad en zijn bedrijven hebben er haast bij. Gorinchem moet hierbij door en niet afwachten", aldus Onvlee. In 2022 gaat de eerste schop in de grond voor de uitbreiding van het traject.. ,,De aansluiting en de verbreding moeten sneller. Een tijdelijke aansluiting zou al prettig zijn. Er moet tempo gemaakt worden zodat Gorinchem verder kan."

Bij de uitbreiding van het traject Houten-Hooipolder zal 47 km snelweg worden aangepakt. ,,Op dit traject zijn vier oeververbindingen, heb je te maken met drie provincies, drie waterschappen en heel veel gemeenten. Dit maakt het een gecompliceerd verhaal waardoor veel onderzoek vooraf nodig is", vertelt traject manager Mark Leentjes.

In eerste instantie zouden de bruggen op het traject gerenoveerd worden, maar na de afsluiting van de Merwedebrug is in februari 2017 besloten drie van de vier bruggen op het traject te vervangen. ,,De Merwedebrug wordt een nieuwe bredere brug zonder middenpijler in de vaargeul om zo ook het scheepverkeer te bevorderen. De nieuwe brug wordt eerst gebouwd naast de huidige brug. Daarna wordt de oude brug gesloopt", aldus Leentjes. De hinder die weggebruikers tijdens de werkzaamheden kunnen ervaren is dat de wegen smaller zijn en dat er snelheidsbeperking is.