• Robin van Lonkhuijsen

Verdere daling WW-uitkeringen

GORINCHEM In de maand september 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond met -2,8% gedaald tot 36.140. Landelijk bedraagt de daling -3.1%. De grootste daling in de drie arbeidsmarktregio's vond plaats in de bouwnijverheid, de horeca en de gezondheidszorg, welzijn & cultuursector.

Vier op de tien WW-uitkeringen in deze drie regio's gaan naar werkzoekenden die werk zoeken op een laag beroepsniveau. Zij ervaren met name veel concurrentie in economisch-administratieve beroepen.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt eind september 2017 uit op 4,2% voor de arbeidsmarktregio Rijnmond, 3,8% voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden en maar 3,0% voor de arbeidsmarktregio Gorinchem. Voor Nederland als geheel geldt een WW-percentage van 3,9%.

40% van de WW-uitkeringen in zowel Drechtsteden, Gorinchem als Rijnmond gaat in september 2017 naar mensen die werk zoeken op elementair of lager beroepsniveau (14.360 uitkeringen). Wie op dit niveau wil werken in de techniek en in een transport & logistiek beroep, ervaart weinig concurrentie van andere werkzoekenden.

Ook werkzoekenden die op zoek zijn naar een agrarisch beroep ervaren weinig concurrentie, maar in de drie regio's zijn maar een beperkt aantal vacatures voor deze beroepen

.

In de regio's is er vooral veel concurrentie op de arbeidsmarkt onder laagopgeleide werkzoekenden met een economisch-administratief beroep. Hiertoe behoren onder andere receptionisten en administratief medewerkers secretariaat. Zij kunnen overstapberoepen met betere kansen dan het eigen beroep, vinden in de notities met overstapberoepen van UWV. Voorbeelden van relevante overstapberoepen zijn project-assistent, medewerker personeel & organisatie, callcentermedewerker, servicedeskmedewerker en logistiek medewerker.