Vergunning speelautomatenhal verleend

GORINCHEM - De burgemeester van Gorinchem heeft de vergunning voor de speelautomatenhal verleend aan Jack's casino voor de locatie op bedrijventerrein Oost II. Voordat het hotel met speelautomatenhal er daadwerkelijk staat, moet er nog een aantal zaken plaatsvinden. Het bestemmingsplan moet worden aangepast. De omgevingsvergunning voor de bouw moet worden aangevraagd. Aan beide procedures zitten wettelijke termijnen vast, dat betekent dat de realisatie van dit project naar verwachting niet eerder dan 2016 start.

In 2012 heeft de gemeenteraad de speelautomatenverordening vastgesteld. Vervolgens heeft de burgemeester beleidsregels vastgesteld. Aan deze verordening en beleidsregels is de aanvraag getoetst. In eerste instantie waren er twee partijen die een aanvraag indienden. De andere partij was Hommerson samen met het bestaande Hotel Gorinchem aan de Van Hogendorpweg. Jack's bleek het beste aan de voorwaarden te voldoen. Tijdens het vervolg van de procedure zijn de twee aanvragers in gesprek gegaan, mede vanwege de betrokkenheid van Van der Valk bij beide aanvragen. Dat heeft ertoe geleid dat Hommerson zijn aanvraag heeft ingetrokken.

Met Jack's is vervolgens de Bibob -procedure ingegaan. Dat heeft geen beletsel opgeleverd om de vergunning te verlenen. De burgemeester heeft daarom vandaag 20 januari 2015 de vergunning definitief verleend aan Jack's casino.

Het zakenhotel krijgt naast een speelautomatenhal ook een restaurant, bar, vergaderfaciliteiten en wellicht andere voorzieningen. Dat zorgt niet alleen voor werkgelegenheid, maar kan ook een aanzuigende werking hebben op de economische activiteiten in de nabije omgeving. Bedrijven in de gemeente hebben al regelmatig aangegeven dat ze sterke behoefte hebben aan een zakenhotel voor hun (buitenlandse) gasten.