• Bas 't Hoen

Verkoop Torenflat Gorinchem bijna rond

GORINCHEM De verkoop van de Torenflat in de Haarwijk in Gorinchem is bijna rond. Poort6 heeft een koper gevonden die de Torenflat wil renoveren en voor langere termijn wil verhuren. De verkoop van de Torenflat is definitief als ook de Autoriteit woningcorporaties haar goedkeuring heeft gegeven. Poort6 verwacht deze goedkeuring in het tweede kwartaal van 2016 te ontvangen.

In juni 2015 nam Poort6 het besluit om op zoek te gaan naar een belegger of ontwikkelaar die tegen de juiste condities wilde investeren in deze locatie. Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden van Poort6, gewijzigde regelgeving (nieuwe Woningwet) en de specifieke eisen die deze locatie aan nieuwbouw stelt was het voor Poort6 niet mogelijk om de Torenflat in eigen beheer te renoveren of deze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Daarom is Poort6 vorig jaar op zoek gegaan naar een externe partij die bereid is te investeren in de realisatie van goede en aantrekkelijke woningen voor verschillende doelgroepen.

Na een zorgvuldige selectieprocedure is de keus gevallen op een organisatie die eerder al sociale huurwoningen van woningcorporaties heeft gekocht en zelf ook het beheer doet. Poort6 heeft bij de selectieprocedure een aantal voorwaarden aan de koper gesteld om ervoor te zorgen dat de Torenflat weer schoon, heel en veilig wordt. Ook het energiezuiniger maken van de woningen behoorde tot deze voorwaarden. Poort6 denkt een betrouwbare en goede partij te hebben gevonden die ervoor zal zorgen dat de Torenflat na renovatie weer een mooie aanvulling vormt op het woningaanbod in de Haarwijk.

Het voorlopige koopcontract is getekend en zowel de gemeente als Huurdersvereniging Poort6 hebben instemming verleend. Nu is het wachten op de formele goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties, zodat de officiële levering kan plaatsvinden. Zodra er goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties is, maakt Poort6 de naam van de koper bekend en licht de kopende partij de plannen verder toe. De huurders die nu onder de Leegstandswet een woning huren in de Torenflat hebben de mogelijkheid om -ook na verkoop - voorlopig- in de Torenflat te blijven wonen.