• BDUmedia

Vestingplan: 'Bastions op de schop'

GORINCHEM Het Vestingplan Gorinchem, dat donderdagavond gepresenteerd is aan de Gorcumse gemeenteraad, pleit ervoor om enkele bastions op de schop te gooien. ,,Het is mooi dat de bastions verschillend worden benut, maar dat kan nóg beter", aldus Inge Burg van Welmers Burg Stedebouw.

door Tim Hartman

Het Vestingplan Gorinchem is door Burg samengesteld met behulp van een ontwerpersgroep, bestaande uit tien mensen. Zij pleiten onder andere voor het terug in profiel brengen van de wal en het aanleggen van een eenduidig vestingpad. Grote aandacht gaat ook uit naar de verschillende bastions.

MOLENS Zo zou er op 'Bastion 2', waar zich parkeergarage Kweeklust bevindt, intensiever geparkeerd kunnen worden. ,,Als je dat daar intensiveert, kan je het bij andere bastions weghalen", verwijst Burg naar bijvoorbeeld Bastion 1, waar zich de molen op de Bagijnenwal bevindt. ,,Daar komt dan ruimte voor groen en een prominente plek voor de molen."

Ook Bastion 8 bij Molen de Hoop mag volgens het plan op de schop. Burg: ,,Het is daar nu totaal overwoekerd. Wat ons betreft wordt dat weer toegankelijk en wordt het militaire oefenterrein heringericht."

Ook is er in het vestingplan aandacht voor de bastions 6 en 10. Bastion 6 bevindt zich bij de Duveltjesgracht, waar de Blauwe Toren zich vroeger bevond. ,,Je hoeft die niet volledig uit te graven", vindt Burg. ,,Maar je kunt door middel van borden wel het Middeleeuwse verhaal vertellen."

Wat betreft bastion 10, het speelterrein op de Dalemwal, is Burg stellig: ,,De ruimte is fantastisch om te spelen, maar die grote asfaltplaat past niet bij de vesting. Bovendien geven kinderen ook aan dat het speelveld te groot is. Maak het kleiner en vooral groener."

VISIEDOCUMENT Burg benadrukt dat het gaat om een visiedocument en geen uitvoeringsplan. Al kijkt de gemeenteraad daar anders tegenaan. Rutger van Breemen (GroenLinks): ,,We hebben ooit een fietsplan gehad waar geen geld voor was. Ik wil ervoor waken dat met dit plan hetzelfde gebeurt. Laten we er een bedrag aan koppelen. Dat hoeven geen miljoenen te zijn, maar laten we alvast wat oppakken zodat we er werk van kunnen maken."

De overige raadsleden sloten zich daarbij aan: ,,Minder voorzichtig zijn en aan de slag", stroopte Ilhan Tekir (Fractie Tekir) alvast de mouwen op. Ronald van Luijk (VVD): ,,Laten we alvast een schets maken van hoeveel dit alles moet kosten."

Wethouder Arjen Rijsdijk was verheugd met de boodschap van de raad, maar liet weten dat uitwerking van het volledige plan in de miljoen zal lopen. ,,Maar", zo zegde hij toe. ,,We hopen bij de perspectiefnota met realistische projectvoorstellen te kunnen komen."