Vijfheerenlanden naar Utrecht maar samenwerking blijft

GORINCHEM Afgelopen vrijdag is door de Ministerraad een besluit genomen over de herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. De drie gemeenten gaan per 1 januari 2019 samen verder onder de naam Vijfheerenlanden. Verder is besloten dat deze nieuwe gemeente gaat behoren tot de provincie Utrecht. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid en kan de regio met dit nieuwe perspectief verder bouwen aan een gezamenlijke samenwerkingsagenda binnen het programma Grenzeloos Samenwerken.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard Vijfheerenlanden is blij dat met dit besluit een lange periode van onzekerheid kan worden afgesloten. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik kunnen volop vorm blijven geven aan de nieuwe gemeente die straks zal ontstaan. Daarmee ontstaat, naast Gorinchem en de nieuwe gemeente Molenlanden, een derde sterke gemeente in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Drie krachtige gemeenten die samen een goede basis zullen vormen voor een blijvende en stevige samenwerking in onze streek.

Met het vormgeven van het programma Grenzeloos Samenwerken werd al voorgesorteerd op deze ontwikkeling. Belangrijk uitgangspunt van dit programma was en is dat bestuurlijke grenzen niet of nauwelijks relevant zijn voor maatschappelijke opgaven. De opgave vormt het uitgangspunt en partijen die daarbij een gezamenlijk belang delen verenigen zich om aan die opgave te werken. Het bestuur wil vanuit dit uitgangspunt vorm blijven geven aan een duurzame en hechte samenwerking in deze streek. Op 1 juni. hebben de burgemeesters van de AV-gemeenten en de gemeente Vianen daartoe reeds een intentieverklaring ondertekend. Het bestuur spreekt expliciet uit dat deze intentie ook in de komende periode het uitgangspunt van het handelen blijft.