• SONY DSC

    Sarah Ouwerkerk

VluchtelingenWerk kan Gorinchem verrijken

GORINCHEM Vrijwilligers zijn onmisbaar bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Niet alleen spelen ze een grote rol in de vrijetijdsbesteding van asielzoekers en vluchtelingen. Ook leveren ze een belangrijk aandeel in de integratie. Ook in Gorinchem zijn vrijwilligers straks hard nodig als de eerste groep asielzoekers, waarschijnlijk rond de jaarwisseling, zijn intrek neemt in het voormalige belastingkantoor. VluchtelingenWerk Zuidvleugel speelt een belangrijke rol in het werven en begeleiden van deze vrijwilligers.

door Sarah Ouwerkerk

Sinds 2006 is VluchtelingenWerk actief in de gemeente Gorinchem. Zij bieden vooral begeleiding gericht op de inburgering van vluchtelingen. De Gorcumse locatie van VluchtelingenWerk ondersteunt nu voornamelijk vluchtelingen die daadwerkelijk in Gorinchem komen wonen. Ze ondersteunen zowel bij gezinshereniging als bij het regelen van bijvoorbeeld een zorgverzekering, huur- en zorgtoeslag en een huisarts. ,,Alles wat wij als vanzelfsprekend beschouwen", aldus coördinator Rosan Jonker. Straks komt daar dus ook nog de hulp aan de asielzoekers die hun intrek gaan nemen in het oude belastingkantoor bij.

Zowel voor de vluchtelingen die in de gemeente komen wonen, als voor de asielzoekers die opgevangen gaan worden in het oude belastingkantoor komen heel veel aanmeldingen binnen van vrijwilligers. ,,Dat is zo mooi", zegt Jette Van de Pol die binnenkort de functie van coördinator van Jonker over zal nemen. ,,je hoort veel negatiefs, maar wij maken het positieve werkelijk mee. Alles wat wij binnenkrijgen is positief." Ayse Güdük, afgestudeerd studente politicologie is sinds september coördinator vrijwilligers. Voorheen was deze functie er niet, maar er komen sinds Gorinchem heeft aangegeven asielzoekers op te willen vangen zoveel aanmeldingen van mensen die willen helpen dat de functie er wel moest komen. ,,Alle aanmeldingen komen bij mij binnen, zodat ik vervolgens een afspraak voor kennismaking kan maken. Het is erg positief om te zien dat zoveel mensen uit Gorinchem graag een steentje bij willen dragen om te helpen."

Veel mensen willen iets doen, maar weten vaak niet zo goed wat. Ook zijn er mensen, scholen en organisaties met hele mooie initiatieven en ideeën maar weten niet welke weg te bewandelen gezien het werkveld rondom vluchtelingen bestaat uit verschillende organisaties. De functies die er liggen zijn erg veelzijdig, voor de vluchtelingen (dus mensen met een verblijfsvergunning, red.) zoekt VluchtelingenWerk vooral mensen die structuur kunnen bieden en zich langer kunnen binden. ,,Er gaan ook cursussen aan vooraf. Er moet veel kennis opgedaan worden voor je vluchtelingen kunt begeleiden. Sociale initiatieven vanuit de gemeenschap vragen minder specifiek gerichte kennis dan nodig is om de kerntaken in de begeleiding van vluchtelingen uit te voeren", legt Jonker uit. ,,Er zijn twee verplichte cursusdagen en je moet als vrijwilliger erg zelfstandig zijn. Je moet investeren eigenlijk voordat je van je tijd als vrijwilliger kan leren." Voor de hulp bij asielzoekers, zoals de groep die binnenkort in het belastingkantoor opgevangen wordt, kan het vrijblijvender zijn. Concrete functies specifiek voor deze doelgroep zijn er ook (nog) niet. Mensen die het zien zitten om vrijwilligers werk te doen voor deze mensen worden wel van harte uitgenodigd om te reageren.

Saide Kroon, die vanaf 2011 in Gorinchem woont nadat ze geëmigreerd is vanuit Duitsland, is sinds anderhalve maand vrijwilliger en heeft de tijd al geïnvesteerd. ,,Wat ik regel samen met de vluchtelingen zijn de voorwaarden voor een succesvolle integratie. De motivatie die een vrijwilliger voelt is bepalend hierin. Ik ervoer het als mijn humanitaire plicht. Ook door mijn werk in het Midden-Oosten waar ik veel managementfuncties vervulde heb ik deze mensen ontmoet en er is zoveel potentie. Wij moeten ze nu de kans bieden om hun potentie te benutten."

Wie weinig vrije tijd heeft, maar toch wil helpen kan zeker ook een steentje bijdragen. Volgens VluchtelingenWerk komen er regelmatig aanmeldingen van mensen die zelf veertig uur in de week werken maar toch graag iets willen doen. ,,Soms komen we dan tot hele bijzondere functies. Zo was er een mevrouw die uiteindelijk vluchtelingen wegwijs is gaan maken op Marktplaats", vertelt de zeer betrokken Jonker. ,,De motivatie voor vrijwilligers is vaak 'iets willen betekenen'. Wij als vrijwilligersorganisatie zijn zo blij dat te horen en te zien. Het verrijkt echt."

Güdük voegt daaraan toe dat via de website www.VluchtelingenWerk.nl/zuidvleugel mensen zich aan kunnen melden om vrijwilliger te worden. ,,Daar staat duidelijk omschreven wat functies inhouden en wat de vacatures zijn in de gemeente." Vrijwilligers voor de noodopvang kunnen zich aanmelden via: aguduk@vwzuidvleugel.nl

Fotobijschrift: V.l.n.r.: Rosan Jonker, Saide Kroon, Jette van de Pol en Ayse Güdük.

Kader

Over de term vluchteling is de afgelopen tijd wat losjes gebruikt in de media. In de noodopvang worden asielzoekers opgevangen, dat is de officiële term. Want pas nadat er een verblijfsvergunning is uitgegeven noemt men iemand een vluchteling. ,,Omdat dan pas officieel door het IND bepaald is dat iemand vlucht vanwege gevaar voor eigen leven", legt Jonker uit.