• Tim Hartman

'Vluchthaven niet bedoeld voor gratis lang-parkeren'

GORINCHEM - Gorcum Actief presenteerde afgelopen maandag de resultaten van een eigen onderzoek aan de rest van de Gorcumse gemeenteraad. De relatief nieuwe politieke partij deed het onderzoek naar aanleiding van plannen van Rijkswaterstaat om in Gorinchem naast de zeven bestaande overnachtingsplaatsen voor schepen nog tien extra plaatsen te realiseren. Zijn er wel zo veel overnachtingsplaatsen nodig in Gorinchem? Met die hoofdvraag deed Gorcum Actief gedurende december en januari onderzoek naar het aantal overnachtingen in de Vluchthaven, de haven waar net als in de Woelse Waard die extra plaatsen gecreëerd moeten worden.

Door Tim Hartman

De Vluchthaven en de Woelse Waard moeten in totaal tien nieuwe overnachtingsplaatsen gaan bieden voor schepen. Zes in de Woelse Waard en vier extra in de Vluchthaven. Althans, als het aan Rijkswaterstaat ligt. Die extra plaatsen zijn nodig vanwege het vaartijdenbesluit, wat inhoudt dat schippers om de zoveel tijd de rivier af moeten. De aantallen zijn gebaseerd op onderzoek uit 2007, zoals in november door Rijkswaterstaat werd medegedeeld aan de Gorcumse gemeenteraad. ,,En toen gingen bij mij de alarmbellen rinkelen", vertelt Everdien Hamann, fractieleider van Gorcum Actief. ,,Ik heb destijds gevraagd of die cijfers niet gedateerd waren, omdat we inmiddels een economische crisis hebben gehad en nog steeds hebben. Rijkswaterstaat zei toen dat ze nieuw onderzoek zouden doen, maar dat daar waarschijnlijk toch dezelfde cijfers uit zouden komen. Dat is natuurlijk onmogelijk en dus hebben we als Gorcum Actief zelf het heft in handen genomen."

Door middel van het Automatic Identification System (AIS) werd er in december en januari geteld hoeveel schepen er in de Vluchthaven overnachtten. ,,De resultaten zijn toch wel schokkend", vertelt Hamann. De partij trekt drie conclusies uit het onderzoek en blijft bovendien nog met de nodige vragen achter waar Hamann dinsdagavond tijdens de raadsbijeenkomst antwoord op hoopt te krijgen.

,,We zien bijvoorbeeld dat mede door het havenbeleid van Drechtsteden, waar de liggelden fors zijn toegenomen vanaf 1 januari, Gorinchem drukker bezocht wordt. In december was er namelijk een veel lager aantal schepen dat overnachtte in de Vluchthaven dan Rijkswaterstaat voorspelde in 2007, maar per 1 januari steeg dat aantal ineens met 75 procent", vertelt Hamann. Niet alleen Drechtsteden kreeg duurdere liggelden, ook Hardinxveld en Werkendam kenden een verhoging van de prijs waardoor Gorinchem een gratis en verleidelijk alternatief is voor de schippers.

Bovendien toont het onderzoek volgens Hamann aan dat er geen sprake meer is van overnachten, maar van 'parkeren'. ,,Schippers blijven gemiddeld drie tot vier dagen liggen totdat ze weer vertrekken. Daar is de Vluchthaven niet voor bedoeld. Ook hebben we gezien dat er structureel sprake is van overtredingen. Er liggen meer schepen dan dat er plek is en ook vaak te grote, wat leidt tot gevaarlijke situaties."

De grootste zorg van Hamann gaat over de kegelschepen, schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren: ,,Er zijn nu zeven overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven, inclusief twee voor blauwe kegelschepen. We moeten ons als gemeenteraad afvragen of dat wel veilig is." Hamann hoopt op steun van de andere partijen: ,,Ik realiseer me dat we geen rechten hebben als raad om hierover te besluiten en dat de besluitvorming compleet bij Rijkswaterstaat ligt, maar we kunnen wel als gemeente een duidelijk statement maken naar Rijkswaterstaat. We gaan als gemeenteraad namelijk wel over de veiligheid en volgens dit onderzoek is de Vluchthaven simpelweg niet veilig."

Volgens Hamann zijn er naast het tellen van schepen meer dingen naar boven gekomen dan de verwachting was. ,,We hebben gezien dat volgens de telling van december minder overnachtingsplaatsen nodig zijn dan Rijkswaterstaat wil. In januari bleken er echter regelmatig wel meer schepen te liggen dan dat er plaatsen waren. Er is dus een betere inrichting nodig. De langparkeerders, de kegelschepen en de overtredingen moeten ook weg. Er moet gehandhaafd worden en de veiligheid moet gewaarborgd zijn. De Vluchthaven ligt vlakbij woningen en daar wil je geen ongelukken met gevaarlijke stoffen hebben", sluit Hamann af.