• Gemeente Gorinchem

Voedselbank na 31 maart wellicht dakloos

GORINCHEM In een brandbrief aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft het bestuur van de Voedselbank Gorinchem aangegeven wellicht na 31 maart dakloos te worden. Avres wil de voorziening die inmiddels zo'n driehonderd mensen van de noodzakelijk middelen voorziet om te kunnen blijven overleven geen verblijfsruimte meer bieden.

door Egbert Egberts

Raadslid Marjo Molengraaf van de ChristenUnie/SGP stelde donderdagavond vragen in de raad aan de verantwoordelijk wethouder Kraaijeveld, die bovendien namens de gemeente in het bestuur van Avres zit. Zij was zichtbaar geschrokken van de ontstane situatie en vroeg om aandacht voor deze precaire situatie. 
Ook fractievoorzitter Pierre Schefferlie van Democraten Gorinchem had vragen opgesteld. ,,Ik maak me vooral zorgen om de continuïteit van deze broodnodige organisatie. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als de cliënten straks nergens meer terecht kunnen en als de Voedselbank geen andere locatie kan vinden." Schefferlie opperde zelfs om desnoods maar de restauratie van het stadhuis ter beschikking te stellen.
Wethouder Kraaijeveld onderstreepte het belang van de aanwezigheid van de Voedselbank. Hij heeft inmiddels al een gesprek gehad met de Voedselbank. Maar hij weerlegde dat Avres niets heeft gedaan voor de Voedselbank. ,,Het pand waarin men verblijft aan de Edisonweg is kosteloos door Avres ter beschikking gesteld. Maar zoals u weet is het de bedoeling dat men niet meekan naar de Spijksepoort. De ruimte die men nodig heeft behelst minimaal 250 m2 en er moeten in verband met gestelde eisen onder andere geschikte koelruimten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de Voedselbank zelf naarstig op zoek is maar ik kan niet namens de gemeente faciliteren. Wat ik wel kan doen is meedenken en mee helpen zoeken. Waar ik dit kan doe ik dat." 
 

De Voedselbank Gorinchem gaat uit van de Stichting Voedselbank Gorinchem. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt gewerkt met vrijwilligers. Doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Gorinchem te bestrijden. Hieronder verstaat men verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan, het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving en het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd.