• Bram van den Heuvel

Voer geen watervogels en meeuwen

GORINCHEM Op steeds meer plaatsen binnen de gemeente Gorinchem speelt overlast door het voeren watervogels en meeuwen. Hier komen ook ratten op af. De dieren komen af op voeren, achterlaten van etensresten en verpakkingsmaterialen of het niet goed afsluiten en opbergen van etenswaren. De overlast is o.a. ontlasting die ook in combinatie met de zon schadelijk

kan invreten, overvoeding wat dieren met de dood kunnen bekopen en wat in stilstaande wateren tot botulisme kan leiden. Het in zeer beperkte mate voeren van eendjes is geen probleem.