• FOTOBUREAU PAUL MELLAART VOF

Voordracht vrijmetselaars

GORINCHEM Het Gorcums Museum besteedt in de expositie Vrijmetselaars, een geheim ontsluierd aandacht aan het 200-jarig bestaan van de Gorcumse loge Orde & Vlijt. Gerard Poptie, lid van deze loge, houdt op zaterdag 14 november in het museum een voordracht. Daarbij gaat hij in op een stukje historie van de Gorcumse loge en haar maatschappelijke betekenis voor Gorinchem en omgeving. Het verhaal gaat vooral over mensen, want vrijmetselarij is mensenwerk.

Ook vertelt Poptie over de bijzondere architectuur van het logegebouw aan de Molenstraat. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de periode van de Tweede Wereldoorlog en direct daarna. Ter afsluiting van zijn verhaal gaat hij wat dieper in op wat de leden van een loge bezielt. Dit kan voor zijn toehoorders een aansporing zijn om de expositie nogmaals, met andere ogen te bekijken.

Gerard Poptie is oud docent civiele techniek aan de Hogeschool in Rotterdam en was van 2007-2010 voorzittend meester van de loge Orde & Vlijt. Ook is hij auteur van het boek 'met beide benen op de geblokte vloer' dat hij schreef naar aanleiding van het tweede eeuwfeest van de Gorcumse loge. Aanvang: 14.00 uur. Betalende bezoekers van het museum kunnen de lezing gratis bijwonen. Zie ook: www.gorcumsmuseum.nl