• Wethouder Dick van Zanten houdt zich bezig met het crematoriumdossier.

    Gemeente Gorinchem

Voorlopig nog geen crematorium

GORINCHEM  Wethouder Van Zanten heeft op vragen van fractie Van Maaren over de status van een crematorium in Gorinchem geantwoord dat deze er voorlopig nog niet aan zit te komen.

door Egbert Egberts

,,Ik vrees dat daar nog wel enige tijd overheen zal gaan." Van Zanten reageerde op vragen van fractievoorzitter Renate van Maaren waarom er nog geen nieuws bekend is over deze gelegenheid voor mensen om hun toekomst vast te leggen na hun overlijden. ,,Het lijkt wel op een lijdensweg", zo drukte zij zich tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 april uit. 
Van Zanten schetste dat de eerste aanbesteding niet goed was verlopen en dat er zich na de tweede ronde een serieuze kandidaat had gemeld. Deze is aan de slag gegaan met het ontwerp en voorbereidingen, maar omwonenden op de beoogde locatie hebben hun vraagtekens geuit met betrekking tot de komst van een crematorium. ,,We hebben ook nog zoiets als rekening te houden met een wijziging in het bestemmingsplan. De verwachting is dat er zienswijzen op zullen komen. Dat houdt in dat realisatie van het plan sowieso meer tijd in beslag zal gaan nemen dan wanneer deze er niet zouden zijn."
Van Zanten schetste een tijdspad waarin tussen 2020 en 2021 realisatie mogelijk zou moeten kunnen zijn, mits het plan niet wordt afgeschoten door hogere machten. ,,De inschatting dat het crematorium er dit jaar nog kan komen is niet haalbaar. Bovendien zijn we ook afhankelijk van het feit of het bestemmingsplan er ook doorkomt. U schetst het als een lijdensweg. Daar lijkt het wel een beetje op inderdaad."
Van Maaren stelde al vragen aan het college over de mogelijke bouw van het crematorium aan de Haarweg in 2017. ,,Voor mensen die helemaal naar Breda moeten om afscheid te nemen van een naaste is dit niet leuk."
Het college heeft in 2014 onderzocht of het mogelijk is begraafplaats De Haarhorst uit te breiden met onder meer een crematorium. De raad stelde destijds in totaal 50.000 euro beschikbaar voor het onderzoek.