Voortbestaan Proxsys Champions Cup onzeker

GORINCHEM Het is nog maar de vraag of de twintigste jubileumeditie van de Proxsys Champions Cup dit jaar doorgaat. Het bestuur van het zaalvoetbaltoernooi heeft een conflict met Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties, die de zaal in de Oosterbliek verhuurt. Het bestuur van de Champions Cup heeft de stichting nu een ultimatum van 10 juni a.s. gegeven om met een oplossing te komen. Dat blijkt uit mails die De Stad Gorinchem onder ogen heeft gekregen.

Tim Hartman

t@Namtrah09

Geen Champions Cup voor het eerst sinds 1997/1998. Dat is het gevolg als Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties geen gehoor geeft aan het ultimatum dat door het bestuur van het zaalvoetbaltoernooi is gesteld.

Het conflict tussen beide partijen betreft de sponsoruitingen in de Oosterbliek, de zaal waar de Proxsys Champions Cup (PCC) tijdens de kerstvakantie wordt gespeeld. Eind 2015 zijn er in de Oosterbliek meerdere sponsoruitingen geplaatst. Iets wat volgens het bestuur van de PCC in strijd is met de belangen van de organisatie en haar sponsoren. Afplakken van de sponsoruitingen mag echter niet, omdat Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) ook afspraken heeft met verenigingen die gedurende het jaar gebruik maken van de Oosterbliek. Die verenigingen willen de SGS aan de afspraken houden. Wat inhoudt dat de sponsoruitingen ook tijdens de kerstvakantie zichtbaar moeten zijn.

 

SPONSORPLAN In het oude 'Sponsorplan de Oosterbliek' van SGS staat dat verenigingen verschillende sponsorruimten mogen verhuren voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Iets waar de verenigingen die de Oosterbliek gebruiken ook gebruik van hebben gemaakt vanaf eind 2015. Volgens het bestuur van de PCC tegen het contract tussen PCC en SGS in.

En dus zijn er nieuwe algemene voorwaarden opgesteld. Daarin is het punt toegevoegd dat SGS het recht behoudt om tijdens door haar te bepalen evenementen de sponsoruitingen (tijdelijk) onzichtbaar mag maken of zelfs tijdelijk mag verwijderen. Iets wat weer in strijd is met de contracten die de verenigingen hebben afgesloten met hun sponsoren op basis van 'Sponsorplan de Oosterbliek', die zou gelden tot en met 2018.

Omdat zowel de verenigingen als het bestuur niet toegaven op hun standpunt zijn er meerdere bemiddelingspogingen gedaan. Die hebben tot nu toe echter niets uitgehaald en dus is het bestuur van PCC nu met een ultiem bod gekomen. Dat houdt in dat het bestuur van de PCC wenst geen enkele verplichtingen te hebben aan de adverteerders van de SGS. Daarnaast wil het de zaal naar eigen believen inrichten door de sponsoruitingen al of niet te bedekken zonder vervolgens geconfronteerd te worden met aanvullende plaatsingen van de SGS.

Als er geen gehoor wordt gegeven aan het ultimatum licht het bestuur van de PCC sponsoren en overige betrokkenen in.

Het bestuur van de PCC wil tot het ultimatum van 10 juni a.s. niet reageren. Rob Koster, directeur van de SGS, komt pas na zijn vakantie met een reactie.

Label:

Champions Cup