Vraagstukken gezocht

GORINCHEM De Spreekkamer van de stad introduceert De kracht van Gorcum: een Gorcumse meedenktank in oprichting. De kracht van Gorcum pakt vraagstukken op om die in een filosofisch debat te 'fileren'. Het doel: er samen wijzer van te worden en concrete aanpakpunten te benoemen. De Spreekkamer geeft de uitkomsten terug aan de stad en zoekt vervolgens uitvoerders. Heeft u een actuele vraag of stelling? Mail deze aan: info@despreekkamervandestad.nl onder vermelding van De kracht van Gorcum. Allerhande vragen vanuit de stad of uw buurt kunnen ingebracht worden. Er zijn geen overkoepelende thema's. Maar u kunt denken aan onderwerpen onder de kopjes: cultuur, ondernemen, toerisme, duurzaamheid, vernieuwing, transitie, groen, leefbaarheid, integratie…

De eerstvolgende De kracht van Gorcum vindt plaats op 3 juni in de Bank van Noppes om 18:00 uur. Voor krachtvoer wordt gezorgd. Deelname all-in: 5 euro.