• Blokkades van omgeving Eind zijn slechts incidenteel het geval blijkt uit onderzoek van De Stad Gorinchem.

    Egbert Egberts

Vragen over bereikbaarheid omgeving Eind

GORINCHEM Renate van Maaren van Fractie Van Maaren heeft haar bedenkingen bij de gang van zaken rond de toegankelijkheid van het Eind en de Langendijk.

door Egbert Egberts

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 maart werd een aantal vragen aan verantwoordelijk wethouder Joost van der Geest voorgelegd, dat schriftelijk aan de raad zal worden afgehandeld. De vragen gaan vooral over het feit dat de Langendijk en aangrenzende stegen niet bereikbaar zouden zijn voor toeleveranciers van ondernemers die daar zij gevestigd. Reguliere regelgeving zou ook volgens Van Maaren hulpdiensten belemmeren. Van Maaren pleit voor betere informatie naar de omwonenden en ondernemers en zou graag zien dat er in elk geval vaste tijden worden toegezegd waarbinnen de Langendijk wel goed bereikbaar is voor bevoorradingen. Van der Geest gaf aan dat er met betrekking tot de werkzaamheden heel goed is gecommuniceerd vanaf wanneer deze zouden plaats zouden vinden, hoe dit zou gebeuren en tot wanneer het nodig zou zijn. Overlast helemaal uitsluiten is onmogelijk. ,,Maar alles is tot in de puntjes uitgedacht. Ook met de hulpdiensten."
Naar aanleiding van een vragenrondje door deze krant  onder enkele ondernemers die tussen het Eind en de Weessteeg gevestigd zijn op de Langendijk lijkt het vooral te gaan om incidentele blokkades van de brug tussen Eind/Langendijk en de Robbersteeg. Daar rijden werkvoertuigen heen en weer om zand en stenen en ondergrondse containers te verplaatsen. Op de Appeldijk worden zware vrachtwagens gelost, maar wel op een dusdanige wijze dat het verkeer er kan passeren. Daar wordt door de uitvoerder ook op toegezien. Een opperman: ,,Hinder kunnen we nooit helemaal uitsluiten. Er moet wel gewerkt worden."
De bebording wordt door de ondervraagde ondernemers als prettig en duidelijk ervaren. Een enkeling geeft aan dat het wel op een wirwar aan informatie lijkt maar dat dit juist weer aanleiding is om alles rustig te blijven overzien. Ook de tijdsduur waarbinnen alles rondom het Eind gerealiseerd moet zijn is te overzien. ,,We wisten dat dit en wat er ging gebeuren. Maar klagen is Gorrekums, nietwaar?" aldus een café-eigenaar.