• Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Vrijwilligers gezocht voor Klompenpad Vuren

VUREN In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 104 Klompenpaden ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers, zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Eén van de vele mooie Klompenpaden is het Vurensche Polderpad, een afwisselend pad tussen de Linge en de Waal. De vrijwilligers die het pad nalopen, de markering controleren en beheren zoeken versterking.

Het 15 km lange Vurensche Polderpad verbindt de gebieden ten noorden en ten zuiden van de A15. Dat maakt het totale pad divers. Ten zuiden van de A15 kan de wandelaar genieten van het mooie gebied langs de Waal met Fort Vuren als startpunt en gaat de route langs de herstelde historische polderkade van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ten noorden waant de wandelaar zich door het Lingebos welke bestaat uit een recreatiegebied en een gecontroleerd 'wild' natuurgebied. De route kan hier verlengd worden naar de Linge, richting het pittoreske Vogelswerf.

HULP GEZOCHT Alle Klompenpaden worden onderhouden door vrijwilligers; enthousiaste bewoners die het leuk vinden om de route te controleren, de markering op orde te houden, het zwerfafval weg te halen en onverharde stukken beloopbaar te maken. De vrijwilligersgroep van het Vurensche Polderpad zoekt versterking. Mensen die beide delen willen lopen, of juist voorkeur hebben voor de noordelijke of zuidelijke route, zijn welkom. De groep wordt door Stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteund met materiaal en gereedschap.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Rosina Verweij van Stichting Landschapsbeheer Gelderland via 026-3537444 of 06-30734468 of r.verweij@landschapsbeheergelderland.nl.

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl en www.landschapsbeheergelderland.nl.