• De GGD geeft voorlichting over welke vaccinaties nodig zijn.

    Pixabay.com

VVD bezorgd om vaccinaties

GORINCHEM VVD-raadslid Niels van Santen is bezorgd om de dalende lijn in het aantal vaccinaties in Gorinchem en de regio. Van Santen vindt dat de gemeente opnieuw naar het vaccinatiebeleid moet kijken.

door Tim Hartman

,,Een dergelijk onderwerp als dit blijft in de luwte, totdat het te laat is", stelt Van Santen. De zorgen van het VVD-raadslid zijn mede ontstaan door het feit dat vanaf 1 januari 2019 de gemeente door de wijziging van de Wpg (Wet publieke gezondheid) meer verantwoordelijkheid krijgt bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het budget voor de taken van het programma wordt dan naar de gemeenten overgeheveld. ,,We krijgen veel meer verantwoordelijkheid", aldus Van Santen. 

Van Santen somt de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente op: ,,Afsluiten van overeenkomsten met uitvoeringsorganisaties, vergoedingen en het aansturen en monitoren van beleid. Dat is nogal wat."

Een ander gedeelte van de zorg van Van Santen zit in het feit dat het aantal vaccinaties in de regio, maar ook in Gorinchem, teruglopen. Zo is het percentage van het aantal meisjes in Gorinchem dat is ingeënt tegen baarmoederhalskanker gedaald van 63 naar 50 procent. Ook waarschuwde de GGD vorige week voor de mazelenuitbraak in Frankrijk, Roemenië, Griekenland en Italië: ,,Een dergelijk onderwerp als dit blijft in de luwte, totdat het te laat is", aldus Van Santen, die vindt dat de dreiging van ziekte-uitbreidingen steeds groter wordt. ,,Er zijn wel initiatieven gelanceerd om de daling van vaccinaties tegen te gaan."

De VVD stelde eerder, in december 2017, ook al vragen over het vaccinatiebeleid. Toen was de vraag of het beleid aangepast moest worden, gezien de daling in het aantal vaccinaties. De gemeente zag daar toen nog geen reden voor, omdat het aantal vaccinaties in heel Nederland een dalende lijn toonde.

Van Santen diende zijn nieuwe vragen nog niet officieel in bij de het college van burgemeester en wethouders, maar wil er na de zomer zo snel mogelijk op terugkomen.