Waaljutten

HERWIJNEN Vrijwilligers van diverse verenigingen in Herwijnen zijn zaterdag druk in de weer geweest in de uiterwaarden van rivier de Waal. Dit in het kader van de actie Waaljutten. De gemeente Lingewaal heeft verenigingen gevraagd om aan dit project mee te werken om op deze manier de uiterwaarden schoon te maken en te voorkomen dat plastic en ander afval uiteindelijk in zee terecht komen. Als beloning voor hun werk krijgen zij een bijdrage voor de verenigingskas. Op bijgaande foto zijn leden van de werkgroep Ooievaars Buitenstation Herwijnen druk in de weer. Het geld zal gebruikt worden voor een project dat als doel heeft de biotoop van de uiterwaarden langs de rivier de Waal te verbeteren voor ooievaars en weidevogels. De werkgroep wil op deze manier proberen om ooievaars te laten nestelen in bomen op de Waal-uiterwaarden. Het schoonmaken van de uiterwaarden is een goede eerste stap ter verbetering van de biotoop.