• Bas 't Hoen

Wat nu met de Torenflat?

De Torenflat kende haar eerste bouwplan in februari 1956. Destijds omvatte het plan een laagbouw van twee, respectievelijk drie verdiepingen voor de huisvesting van bejaarden, een afzonderlijke vleugel voor onderbrenging van een recreatiezaal en een op twaalf betonnen kolommen rustende hoogbouw van dertien verdiepingen. Sinds die tijd is de Torenflat uitgegroeid tot het hart van de Haarwijk en een symbool voor de stad. Dat bleek wel toen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE in 2012 de Torenflat op een voorlopige lijst met zevenhonderd waardevolle of kenmerkende bouwwerken uit de wederopbouw plaatste.

Desondanks zag Poort6 in 2012 af van het plan om de Torenflat te renoveren en koos de corporatie ervoor de mogelijkheden te onderzoeken om een alternatief, beduidend goedkoper plan voor deze locatie te ontwikkelen op basis van sloop en aansluitende nieuwbouw. Van slopen kwam het uiteindelijk niet. René Wiersema, directeur van Poort6 zag kans voor de markt: ,,Vrije sector huurwoningen kunnen op deze plek een mooie toevoeging bieden aan de huidige samenstelling van woningen in de Haarwijk. Maar duurdere huurwoningen mogen onder de nieuwe Woningwet die per 1 juli van kracht wordt alleen door beleggers gebouwd worden." 

Uitgangspunt voor Poort6 daarbij is ervoor te zorgen dat er op de locatie van de Torenflat goede en aantrekkelijke woningen komen voor verschillende doelgroepen in een goede leefomgeving.

Volgens Echkardt voldoet zijn plan daaraan. Hij ziet ook mogelijkheden voor de maatschappelijke functies. ,,Mijn plan is heel flexibel. Zo zou je bijvoorbeeld onderin wel betaalbare sociale woningen kunnen realiseren, want ik weet hoe veel behoefte daaraan is. Hoe hoger je komt, hoe duurder de woningen. Want bovenin heb je natuurlijk wel een fantastisch uitzicht."

Kunstenaar Jack van Mildert is gecharmeerd van het plan. Op de vraag wat hij als kunstenaar zou doen met de flat benadrukt hij vooral dat het kapitaal en de grondstoffen niet verspilt moeten worden: ,,Ik houd niet echt van flats. Ik houd van de natuur en zou iedereen een tuin gunnen. Maar de Torenflat is natuurlijk wel van historische waarde. Ik houd van de ziel van een gebouw en het is denk ik goed om oud vastgoed te herindelen. Het plan van Herbert, als Gorcumer, vind ik dan ook sympathiek." Een ruimte voor een galerie is niet een gedachte die als eerste bij hem opkomt: ,,Maar met zo'n gebouw zijn er natuurlijk wel heel veel mogelijkheden."

Chris Poldervaart denkt als theatermaker dat de ruimtes geschikt zouden zijn voor theaterlessen, maar dat de huur te hoog zou zijn: ,,Buurthuizen blijven het meest geschikt daarvoor. Bovendien heeft die wijk ook al de Haarhorst voor de maatschappelijke functies."

Poort6 hoopt aan het einde van dit jaar daadwerkelijk een overeenkomst voor de locatie Torenflat af te kunnen sluiten. Tot die tijd blijft Poort6 lege woningen op tijdelijke basis verhuren. Wie ook ideeën heeft over de Torenflat kan deze delen op de Facebookpagina 'Torenflat Gorinchem'.