• Zomerfeesten 2017.

    De Stad Gorinchem

Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over... de Zomerfeesten

GORINCHEM Het is vandaag nog zeven dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart! Elf partijen betekent elf verkiezingsprogramma's. De afgelopen weken behandelde De Stad Gorinchem elke week een overkoepelend thema. In deze laatste week helpt De Stad Gorinchem u een handje met concretere onderwerpen. Wat staat hierover in de verkiezingsprogramma's? Vandaag: de Zomerfeesten.

Door Tim Hartman

CDA: ,,Bruisende weekenden zijn er genoeg in onze stad. Daar zijn we blij mee, maar het kan beter en duidelijker. De Zomerfeesten zijn bekend en worden druk bezocht, maar dreigen ten onder te gaan aan het eigen succes. We denken mee of een ander concept mogelijk is met meerdere podia en andere programmering. Daarbij is ook de overlast voor de winkeliers en omwonenden een aandachtspunt."

ChristenUnie-SGP: CU-SGP heeft niets concreets over de Zomerfeesten in het programma staan. Wel over evenementen in het algemeen: ,,Evenementen en cultuuruitingen passen bij de goede zeden en horen niet aanstootgevend te zijn. Gorinchem huisvest momenteel een aantal bijzondere festivals waar mensen op afkomen. Daar willen we zuinig op zijn, terwijl we ook eerlijk willen kijken naar de schaal waarop dit gebeurt."

D66: ,,Gorinchem kan trots zijn op de veelheid en diversiteit aan festivals en evenementen. De Zomerfeesten (...) geven de stad kleur en plezier. D66 vindt het belangrijk dat festivals ruim baan krijgen, zolang deze in de directe omgeving niet langdurig of onevenredig (parkeer)overlast veroorzaken. We willen dat organisatoren van (sport)evenementen en festivals tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten organiseert. We stellen hoge eisen aan de duurzaamheid van evenementen."

Democraten Gorinchem: Democraten Gorinchem heeft niets concreets over de Zomerfeesten in het programma staan. Wel over evenementen in het algemeen: ,,Gorinchem telt veel evenementen waarvoor veel mensen zich vaak vrijwillig inspannen. Bij de schaal van evenementen moeten veiligheid en gezelligheid leidend zijn."

Gorcum Actief: Gorcum Actief heeft niets concreets over de Zomerfeesten in het programma staan. Wel over evenementen in het algemeen: ,,Festivals en evenementen krijgen een steeds grotere rol. De Groenmarkt leent zich bij uitstek voor festivals, evenementen en markten. Tal van Gorcumers spannen zich ieder jaar in voor deze activiteiten. Er moet een betere afstemming plaatsvinden van festivals en activiteiten in een nieuw evenementenbeleid."

GroenLinks: GroenLinks heeft als speerpunt: evenementen beheersbaar houden. Over evenementen in het algemeen: ,,Gorinchem heeft een regiofunctie, waardoor er veel evenementen binnen de stadgrenzen plaatsvinden, die goed zijn voor de lokale economie. Bij het plannen van al deze evenementen moet er goed gekeken worden naar de parkeergelegenheden en verkeerstromen zodat voorkomen wordt dat mensen afgeschrikt worden of dat er verkeersproblemen ontstaan."

Jezus Leeft: Jezus Leeft heeft niets concreets over de Zomerfeesten in het programma staan. Ook niet over evenementen in het algemeen.

PvdA: In het verkiezingsprogramma staat: ,,De PvdA wil festivals en evenementen ondersteunen bij het verkrijgen van vergunningen en faciliteiten." Jack Oostrum liet wel het volgende weten op de verkiezingspagina bij het thema 'cultuur': ,,Evenementen en culturele initiatieven worden ondersteund en de De Zomerfeesten worden weer een Gorcums feest."

SP: ,,Er zijn tal waardevolle muzikale evenementen zoals De Zomerfeesten, (...)." Over evenementen in het algemeen: ,,De SP stelt voor bij evenementen een of meerdere parkeerterreinen buiten de binnenstad open te stellen en pendelbusjes naar de binnenstad te laten rijden. Dit voorkomt veel ergernis, uitstoot en overlast."

Stadsbelang: ,,Gorinchem is bekend om zijn vele, jaarlijkse evenementen zoals (...) De Zomerfeesten (...). Stadsbelang vindt deze evenementen belangrijk, omdat ze duurzaam bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Uitgangspunt is dat evenementen op een sluitende exploitatie gebaseerd zijn. De gemeente reserveert ieder jaar echter voldoende budget om daar waar nodig tegenvallers te kunnen opvangen. Verder faciliteert de gemeente evenementen waar mogelijk en nodig."

VVD: ,,VVD heeft niets concreets over de Zomerfeesten in het programma staan. Over podiumkunsten in het algemeen: ,,De VVD laat graag de private initiatieven bloeien en helpt daar waar dat nodig is. Dat geldt voor de podiumkunsten maar ook voor alle andere vormen van kunst."