• Rutger Kroon, initiatiefnemer hbo Liberal Arts & Sciences.

    Tim Hartman

Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over... Hbo-onderwijs

GORINCHEM Het is vandaag nog zes dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart! Elf partijen betekent elf verkiezingsprogramma's. De afgelopen weken behandelde De Stad Gorinchem elke week een overkoepelend thema. In deze laatste week helpt De Stad Gorinchem u een handje met concretere onderwerpen. Wat staat hierover in de verkiezingsprogramma's? Vandaag: Hbo-onderwijs.

Door Tim Hartman

CDA: ,,Initiatieven op het gebied van hbo steunt het CDA. We stimuleren en sluiten graag aan bij de plannen zoals Liberal Arts & Science, kenniscentrum composieten, de maritieme industrie en ICT. Naast steunen en stimuleren mag dit ook geld kosten. Het belang van een hbo-opleiding voor de stad is van grote meerwaarde, zo houden we jongeren in de stad en de regio."

ChristenUnie-SGP: ,,Om kennis en kunde in Gorinchem vast te houden is aansluiting tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs nodig. De CU-SGP wil daarom de onderwijsketen versterken door ruimte te geven aan passende hbo-opleidingen. Hbo-opleidingen op het gebied van ICT, maritieme techniek en zorg zijn aantrekkelijk voor het lokale en regionale bedrijfsleven."

D66: ,,De komst van een hbo kan de aantrekkelijkheid van de stad vergroten en biedt kansen voor de lokale economie. Het kan een reden zijn voor jongeren om zich aan de stad te binden. Daarom is er in 2018 op initiatief van D66 al geld gereserveerd voor hbo-initiatieven en met het Onderwijsstimuleringsfonds wordt dit verder verstevigd. Kortom: wij juichen de komst van hbo-opleidingen toe, zoals het bestaande initiatief Liberal Arts & Sciences. Maar ook de lopende opleiding ICT in samenwerking met het bedrijfsleven."

Democraten Gorinchem: ,,Democraten Gorinchem steunt de initiatieven voor een hbo van harte. Vooral omdat wij dat als een kans zien voor een betere aansluiting tussen het onderwijs in de stad en de vraag vanuit het bedrijfsleven."

Gorcum Actief: ,,Er is behoefte aan vervolgonderwijs. Er zijn nu enkele initiatieven voor hbo in Gorinchem. Gorcum Actief heeft samen met andere fracties middelen gereserveerd voor de ontwikkeling van hbo. Er wordt al ICT-onderwijs op hbo-niveau in samenwerking met het bedrijfsleven gegeven. Dit initiatief verdient ondersteuning."

GroenLinks: ,,De eerste initiatieven voor het opzetten van hbo-onderwijs zijn gestart in Gorinchem. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven daar waar mogelijk en zal een verbreding van het aantal opleidingsrichtingen stimuleren. Hbo-opleidingen in Gorinchem moeten aansluiten bij de (toekomstige) personeelsbehoefte."

Jezus Leeft: Jezus Leeft heeft niets concreets over hbo in het programma staan.

PvdA: ,,Om de stad extra aantrekkelijk te maken voor jongeren, om hen de gelegenheid te bieden 'dicht bij huis' te kunnen studeren en om hen daarna via werkgelegenheid aan Gorinchem te binden is een aanbod van een hbo-vestiging dringend gewenst. Daarbij speelt ook het Gorcumse bedrijfsleven een grote rol. De behoefte aan hbo-opgeleide medewerkers draagt zeker bij aan het aantrekken van een hbo-vestiging in Gorinchem. De PvdA is voorstander van één of meer hbo-opleidingen in Gorinchem, de gemeente zal waar mogelijk stimuleren."

SP: ,,Bij de groei van Gorinchem en de regionale functie van Gorinchem hoort ook het hebben van hoger onderwijs. De gemeente faciliteert en stimuleert dat deze initiatieven samen tot één gezamenlijk hbo initiatief komen en hiermee een HBO in Gorinchem vestigen."

Stadsbelang: ,,Sinds jaren wordt aanbod op het gebied van het hoger beroepsonderwijs (hbo) node gemist. In 2017 zijn er enkele initiatieven voor hbo-onderwijs bekend geworden op de gebieden ICT, Composieten en Liberal Arts & Sciences. In 2018 wordt bekend, of initiatieven voor hbo-onderwijs kunnen leiden tot concrete resultaten. Van belang ook voor de verdere ontwikkeling van onze stad steunt Stadsbelang het streven om hbo-onderwijs in Gorinchem mogelijk te maken."

VVD: ,,De VVD is een voorstander van nieuwe initiatieven in het onderwijs en volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Dat geldt voor lager, middelbaar en hbo. Het initiatief ligt bij het onderwijs. Zo zijn wij blij met de opleiding hbo ICT, die opgezet is in volledige samenwerking met het bedrijfsleven. Wij zien het vervolg op de intentieovereenkomst met de hbo Liberal Arts& Sciences met veel vertrouwen tegemoet."