• Foto ter illustratie.

    ANP Foto.

Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over... Honden

GORINCHEM Het is vandaag nog zes dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart! Elf partijen betekent elf verkiezingsprogramma's. De afgelopen weken behandelde De Stad Gorinchem elke week een overkoepelend thema. In deze laatste week helpt De Stad Gorinchem u een handje met concretere onderwerpen. Wat staat hierover in de verkiezingsprogramma's? Vandaag: Honden.

Door Tim Hartman

CDA: CDA heeft geen programmapunten speciaal gericht op honden. Wel staat er bij de speerpunten van de verschillende wijken: ,,Gorinchem-Oost en Wijdschild verdienen meer voorzieningen en minder hondendrollen."

ChristenUnie-SGP: CU-SGP heeft niets over honden in het programma staan.

D66: ,,Het chippen van katten en honden wordt gestimuleerd." Verder over dierenwelzijn: ,,D66 wil een proef om gemeentelijke gebouwen diervriendelijker te maken en om diervriendelijke nieuwbouw te stimuleren."

Democraten Gorinchem: ,,De hondenbelasting is verlaagd. Dat is een goede zaak. Nu is het nog van belang om de opbrengsten ervan aan te wenden voor betere voorzieningen voor honden. Daar zijn die belastingen toch vooral voor bedoeld: meer en betere uitrenplaatsen en een snelle terugkeer van de papieren poepzakjes. Dat is voor iedereen beter, of je nu van honden houdt of juist niet. Het betalen van belasting en het opruimen van hondenpoep moet strakker gehandhaafd worden."

Gorcum Actief: ,,Op gebied van handhaving valt er veel te winnen in Gorinchem. Dat geldt ook voor loslopende honden en bazen die hondenpoep niet opruimen."

GroenLinks: ,,Gorinchem stimuleert het chippen van honden en katten. De gemeente zorgt voor voldoende goede en schone losloopgebieden voor honden. Gorinchem moedigt hondenbezitters aan om een gedragscursus te volgen met hun hond."

Jezus Leeft: Jezus Leeft heeft niets over honden in het programma staan.

PvdA: ,,De PvdA vindt dat de opbrengst van de hondenbelasting moet worden gebruikt om de voorzieningen voor honden uit te breiden. Daarbij hoort ook het terugplaatsen van de prullenbakken met daarbij behorende afvalzakjes."

SP: ,,De SP vindt dat hondenpoep van de straat moet. Het is een van de grootste ergernissen van wie over straat loopt. De gemeente moet hondenbezitters niet alleen verplichten de uitwerpselen van hun viervoeters op te ruimen, maar moet dit beleid ook actief handhaven. Ook heeft de gemeente een belangrijke rol in het opruimen van hondenpoep, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van poepzakjes en de aanschaf van een poepzuiger."

Stadsbelang: ,,De grondslag voor de hondenbelasting is willekeurig, doordat aan bezitters van honden in feite een extra belasting wordt opgelegd ten bate van de algemene middelen. Dit is onredelijk. Stadsbelang zet zich er daarom voor in om de hondenbelasting, zoals dat in veel gemeenten inmiddels al is besloten, af te schaffen. Voorzieningen voor honden zijn ten laste van de algemene dienst en dus niet uitsluitend voor rekening van de hondenbezitters. Het afschaffen van de hondenbelasting ontslaat de gemeente overigens niet van de verplichting om, waar nodig of gewenst, regels te stellen aan het bezit van een hond: aanlijnen, opruimen van uitwerpselen, etc."

VVD: ,,De hondenbelasting wordt afgeschaft zonder daarbij de lasten voor alle inwoners te verhogen. De VVD vindt dat je het bezit van gezelschapsdieren niet moet belasten."