Waterschap controleert onderhoud dijken particulieren

GORINCHEM - Waterschap Rivierenland start 6 oktober met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied (de 'Najaarschouw dijken'). Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. Onze dijkbeheerders controleren of particulieren hun percelen aan de dijk hebben gemaaid. Deze controle wordt 2 keer per jaar uitgevoerd.Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de zogenaamde kernzone van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel moet worden opgeruimd. Alle distels en brandnetels moeten worden verwijderd. Dit moet voor 6 oktober 2014 zijn gebeurd. Onze dijkbeheerder zal dit controleren. Of een perceel zich bevindt in een kernzone van een dijk is na te gaan op de website van Waterschap Rivierenland. Zie http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/kern-Als bij de schouw blijkt dat percelen onvoldoende zijn onderhouden, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moet uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit. Dit op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar kunnen we werken aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.