• gp-foto

    foto: GP-foto
  • gp-foto

    foto: GP-foto

Waterschap Rivierenland 'de dijk op'

DALEM Waterschap Rivierenland wil graag dat bewoners en belangstellenden meedenken en meedoen met het opstellen van plannen voor een goed dijkontwerp voor de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Daarom gingen zij zaterdag 12 maart 'de dijk op' om met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. De tent van Waterschap Rivierenland was zaterdagochtend te vinden aan de Merwededijk nabij de inundatiesluis. Heel wat mensen kwamen er op af om mee te praten over de dijk. Ook in Haaften en Herwijnen was de tent van Waterschap Rivierenland te vinden

Van Gorinchem tot aan Waardenburg voldoet een groot deel van de dijk niet aan de huidige en toekomstige wettelijke veiligheidsnormen. Daarom gaat Waterschap Rivierenland een plan maken om de dijk te verbeteren. Daarbij wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn, welke de voorkeur hebben en hoe deze goed kunnen worden ingepast in de omgeving. De dijk moet in 2023 zijn verbeterd. Het waterschap wil een groep betrokkenen bij elkaar brengen die mee gaan doen met ontwerpen.