• Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland in gesprek over wateroverlast

GORINCHEM De opvallende blauwe caravan van Waterschap Rivierenland staat maandag 21 november op de weekmarkt in Gorinchem. De medewerkers van het waterschap gaan daarin graag het gesprek aan over wateroverlast. Afgelopen jaar is er in diverse gemeenten flinke wateroverlast geweest door de piekbuien.

In de week van 21 tot en met 26 november trekt Waterschap Rivierenland met een blauwe waterschapscaravan het gebied door en staan zij in meerdere gemeenten op de markt. Door middel van een enquête bevragen we inwoners kort over hun kijk en beleving op het onderwerp wateroverlast. De uitkomst van de steekproef wordt gebruikt om de inwoners beter over wateroverlast te informeren. Met het uiteindelijke doel om het waterbewustzijn van inwoners te vergroten.

Door de klimaatveranderingen ontstaan er steeds extremere piekbuien. Samen met diverse gemeenten kijkt het waterschap welke maatregelen te nemen zijn om de gevolgen van hevige piekbuien te beperken. En het watersysteem meer klimaatbestendig te maken, zodat eventuele wateroverlast beperkt wordt. Zo maakt het waterschap met waterberging extra ruimte om piekbuien op te vangen, ook verbreden ze sloten en baggeren ze.