• Esther Coumans

Waterschap Rivierenland legt zonnepark aan in Gorinchem-Oost

GORINCHEM Waterschap Rivierenland werkt er hard aan om in 2030 energieneutraal te kunnen werken. Inspanningen op dit gebied hebben geleid tot de aankoop van maar liefst 2.700 zonnepanelen. Goed voor het realiseren van een groot zonnepark op het terrein van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Gorinchem-Oost. Eind augustus start Solar Art B.V. uit Woerden met de aanleg. Begin 2018 zal het zonnepark klaar zijn en kan de rwzi ruimschoots energieneutraal draaien. Het zonnepark is één van de vele initiatieven die het waterschap onderneemt om in de toekomst energieneutraal te kunnen werken.

Maar liefst 75% van de energie die het waterschap gebruikt is nodig voor het zuiveren van afvalwater. Het is dus een logische keuze om juist op de rwzi's energie op te wekken. Dankzij het zonnepark wordt de rwzi Gorinchem-Oost voorzien van groene stroom. Daarnaast bespaart het zonnepark ook kosten, energie en CO2-uitstoot. De stroom die de zonnepanelen gaan opwekken staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van 200 huishoudens. Heemraad Hennie Roorda van het waterschap is bijzonder blij met het resultaat: ,,Alle energie die deze zuivering gebruikt wordt straks schoon opgewekt, én tegelijk verlagen we onze energierekening. Laten we nu doorpakken en op veel meer locaties zonnepanelen plaatsen."

Net zoals andere overheidsinstanties heeft het waterschap de opgave gekregen om te voldoen aan de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015. Duurzame energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld en het milieu niet schaden, zoals zonne- en windenergie. Het waterschap heeft de ambitie om al in 2030 volledig energieneutraal te werken. Daarnaast wil het waterschap al in 2020 40% van de energie duurzaam opwekken. Met de realisatie van het zonnepark wordt, samen met de al geplande Energiefabrieken, de doelstelling van 40% duurzame energie in 2020 bereikt.

ENERGIEFABRIEK Het waterschap heeft al een Energiefabriek in Nijmegen, maar zal de komende jaren nog meer energie neutrale rwzi's realiseren. Een Energiefabriek is een rwzi waar energie wordt opgewekt uit het restproduct slib door middel van een slibvergistingsinstallatie. Wanneer de energie die hierbij wordt opgewekt (biogas) voldoende is om diezelfde rwzi 100% energieneutraal te laten functioneren, spreken we van een Energiefabriek.