Waterschap test sluiting coupure Waterpoort Gorinchem

GORINCHEM - Waterschap Rivierenland oefent dinsdag 7 oktober het sluiten van de coupure de Waterpoort in Gorinchem. Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. Bij hoogwater op de rivier sluit het waterschap deze 'gaten' af, zodat het gebied erachter beschermd is tegen het rivierwater. Doorgang door de coupure richting Buiten de Waterpoort is gestremd tussen 19.00 en 23.00 uur.Tijdens de oefening wordt op een aantal zaken gelet: Hoe verloopt de samenwerking tussen waterschap en gemeente? Zijn alle materialen, zoals afsluitbalken, beschikbaar en in goede staat? Verloopt alles volgens de sluitingsprocedures en hoeveel tijd is nodig voor het sluiten en het weer openen van de coupure?Het oefenen in het sluiten van coupures is nodig om goed voorbereid te zijn op hoge waterstanden in de rivier. Alle coupures in het gebied van Waterschap Rivierenland - circa 50 stuks - komen eens in de vijf jaar bij oefeningen aan de beurt.De volgende straten zijn tijdens de oefening afgesloten: Buiten de Waterpoort, Tolsteeg en het Eind. Voor voetgangers is Buiten de Waterpoort via de Wal (op de hoek Tolsteeg/Molenstraat) te bereiken.