Waterschap voert jaarlijkse schouw uit

GORINCHEM Vanaf 1 november 2016 start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogenoemde B-watergangen. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden. Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat. Ook moeten de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit.

Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland of de B-watergangen goed zijn onderhouden. Dit wordt de maaischouw genoemd.

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt naast de onderhoudsplicht voor B-watergangen nog een specifieke regel. Eigenaren van gronden langs grotere sloten (A-watergangen gedeeld onderhoud) moeten hier de slootkanten vrij houden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen. In Alm en Biesbosch controleert het waterschap de B-watergangen vanaf 1 december 2016.

Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen. Op tijd beginnen met het onderhoud voorkomt dit.

Waterschap Rivierenland hanteert een aanvullende regel: de preventieve last onder dwangsom. Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achter elkaar zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om extra te wijzen op de onderhoudsplicht. De sanctiemaatregel houdt in dat eigenaren worden aangemerkt als 'herhaaldelijk overtreder' als zij twee achtereenvolgende jaren niet vóór 1 november (of in het gebied Alm en Biesbosch vóór 1 december) aan hun onderhoudsplicht hebben voldaan. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud van de sloot niet heeft uitgevoerd, moet een dwangsom aan het waterschap worden betaald.

Naast het verwijderen van begroeiing, vuil en andere materialen moeten de eigenaren van de gronden langs de B-watergangen er ook voor zorgen dat deze wateren op de vereiste diepte blijven. Het waterschap controleert vanaf 1 maart 2017 de diepte van de B-watergangen in bepaalde delen van het beheersgebied. De gebieden met diepteschouw staan op een interactieve kaart op onze website.

Voor meer informatie en een filmpje over de schouw: www.waterschaprivierenland.nl/schouw