• Waterschap Rivierenland / cees vd wal

Waterstanden rivierengebied weer normaal

GORINCHEM De waterstanden in het rivierengebied zijn gezakt richting normaal peil. Waterschap Rivierenland heeft daarom aan de provincie Zuid-Holland toestemming gegeven om de sluis in de Arkelsche Dam weer te openen. Dit was één van de maatregelen die het waterschap heeft genomen om het vele regen- en smeltwater af te voeren en de hoge waterstanden terug te brengen naar normaal niveau.

Bij Geldermalsen staat het peil in de Linge op +90 cm boven NAP en in Gorinchem op +72. Het normale waterpeil is +80 boven NAP. Omdat de waterstand op de Linge bijna het normale niveau heeft bereikt, is de stremming van het scheepvaartverkeer op de Linge geheel opgeheven. Ook wordt er niet meer beperkt geschut in de sluizen naar de Merwede en de Lek.