'We zijn in een roerige periode ingestapt'

GORINCHEM Cultuurwethouder Eeuwit Klink wil, zo was vorige week te lezen, in december met de gemeenteraad in gesprek of de ambities en het ter beschikking gestelde budget voor De Nieuwe Doelen wel in verhouding staan. Zijn antwoord en die van het college luidt Nee. ,,Aan de ene kant wil de raad het theater openhouden, aan de andere kant wil zij er niet heel veel budget voor uittrekken. Dat gaat niet", concludeert de wethouder. Verantwoordelijk voor het openhouden is het Rotterdamse management- en adviesbureau Drijver en Partners, die in juni voor een periode van maximaal twee jaar de exploitatie op zich heeft genomen. De Stad Gorinchem sprak met Fons van Beers, de interim-directeur van de schouwburg. ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We maken nog steeds mee dat mensen niet weten dat het theater een doorstart maakt."

Door Erik de Bruin

Op zich is dat niet verwonderlijk. Drijver en Partners nam de exploitatie over toen het vorige theaterseizoen al was afgelopen. Het huidige seizoen is pas drie weken oud. ,,Te prematuur om daar al conclusies aan te verbinden", stelt Van Beers. ,,We hebben wel een risicoprofiel opgesteld. Het bedrag van 225.000 euro dat daaraan is gekoppeld (de gemeenteraad heeft begin juli bij de vaststelling van de Perspectiefnota besloten voor 2016 en de eerste helft van 2017 150.000 euro beschikbaar te stellen, red.) moet je bekijken met het oog op de verdere toekomst. De gemeente zal zich ervan bewust moeten zijn dat het niet meteen volle bak is, dat het een paar seizoenen duurt alvorens je de loop erin krijgt."

,,Wij zorgen voor een tijdelijke overbrugging", vervolgt Van Beers. ,,Onze kracht is dat we de exploitatie van een maatschappelijke voorziening, zoals een zwembad of theater, in zeer korte tijd over kunnen nemen. Ook hier is dat gelukt, al moesten we daar wel een huzarenstukje voor verrichten. We zijn in een roerige periode de schouwburg ingestapt. Toen we van start gingen, stond alles op zwart. We moesten vanaf nul beginnen en hadden maar twee weken de tijd om een goede bedrijfsvoering op poten te zetten. Er was nog een aantal verhuringen. De geplande sociaal-culturele activiteiten, zoals ballet- en dansvoorstellingen, schoolmusicals en een diploma-uitreiking, zijn allemaal doorgegaan. Af en toe was het behoorlijk improviseren, maar het is gelukt."

Er volgden meer hindernissen. De stichting die door het consultancybureau in het leven werd geroepen om de maatschappelijke voorziening draaiende te houden, moest technische problemen overwinnen. De wethouder schetste het in zijn brief aan de gemeenteraad. Hij schreef over problemen met de computersystemen en de website, die lange tijd offline was. Van Beers spreekt van instapuitdagingen: ,,De schouwburg was niet volledig bedrijfsgereed. Als je bedenkt dat het geen gespreid bedje was waarin we terechtkwamen en dat al snel de zomervakantie aanbrak, denk ik dat we niet ontevreden mogen zijn. Er valt nog heel veel te sleutelen, maar het begin is er. De maanden mei en juni zijn al ingevuld met sociaal-culturele activiteiten. Daar spreekt vertrouwen uit. Ook voor congressen en zakelijke events zijn best wel wat aanvragen."

Daarmee heeft de directeur-bestuurder twee pijlers genoemd, maar de meest in het oog springende, die het meest wordt geassocieerd met De Nieuwe Doelen, nog niet. De theaterfunctie is behouden gebleven, al is dat bij het grote publiek niet helemaal aangekomen. Van Beers: ,,Wat de wethouder ook heeft aangegeven: we vechten tegen de beeldvorming dat het theater dicht is. Trouwe theaterbezoekers hebben andere keuzes gemaakt. We moeten laten zien dat we er (nog) zijn en dat we iets te bieden hebben. Mensen die hebben gehoord of gelezen over de doorstart reageren in elk geval enthousiast."

Er moest volgens hem een enorme inhaalslag worden gemaakt. ,,Toen veel theaters hun programmering al rond hadden, begonnen wij pas. Daardoor konden we niet alles krijgen wat we wilden. Een aantal tournees van bekende artiesten was al volgeboekt, daar kwamen we helaas niet meer tussen. Het programma is minder breed en diep dan in voorgaande jaren, maar dat is een bewuste keuze om een goede exploitatie te kunnen voeren. Als je kijkt naar het aanbod kun je wel stellen dat het voor elk wat wils is."

De stichting slaat, zo vertelt Van Beers, de handen ineen met 't Pand en Peeriscoop, de twee kleinere theaters in de stad. ,,In Gorinchem doet zich de unieke situatie voor dat een stad met 35.000 inwoners drie theaters heeft. Drie theaters met hun eigen profiel die prima op elkaar aansluiten. We profileren ons als Gorcumse stadspodia door gezamenlijke activiteiten te organiseren en intensief samen te werken op het gebied van programmering."

Wethouder Marcel Doodkorte, op dat moment portefeuillehouder Cultuur, legde uit dat de keuze op Drijver en Partners, die net als de andere gegadigden een businesscase had uitgewerkt, was gevallen omdat zij als enige het proces naar de langere termijn niet zou frustreren. ,,Onze rol is inderdaad tijdelijk van aard. Wat de gemeente Gorinchem aansprak is dat we razendsnel een locatie kunnen overnemen. Een gemeente die met een acuut probleem kampt, is daarbij gebaat." Er wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil. ,,Er zijn drie vaste medewerkers. De rest huren we in op de momenten dat het nodig is. Denk aan horeca en techniek." Terwijl de stichting die is opgericht de boel op de rit houdt, bereidt de gemeente een toekomstplan voor waarin vernieuwing centraal staat. Van Beers zegt positief-kritisch mee te denken: ,,De schouwburg staat voor de helft van de tijd leeg, daar zal je slimme oplossingen voor moeten bedenken. Je zou het gebouw een bredere culturele functie kunnen geven. Bekijk bijvoorbeeld de mogelijkheid om een muziekschool en/of bibliotheek te implementeren."

Fotobijschrift: Stichting Theater Gorinchem, in het leven geroepen door Drijver en Partners uit Rotterdam, is de tijdelijke exploitant van De Nieuwe Doelen. ,,Onze kracht is dat we de exploitatie van een maatschappelijke voorziening, zoals een zwembad of theater, in zeer korte tijd over kunnen nemen. Ook hier is dat gelukt", aldus interim-directeur Fons van Beers (op de foto zittend in het midden).