• Janus Visser/BDU

Wellantcollege geschikt voor vluchtelingenopvang

Tim Hartman

GORINCHEM De vluchtelingen die eventueel op korte termijn naar Gorinchem komen, kunnen het beste opgevangen worden in het voormalige Wellantcollege. Dat is de uitkomst van een ambtelijk onderzoek. Voor de crisisopvang kunnen in het lege schoolpand maximaal driehonderd vluchtelingen worden opgevangen. De bewoners van de aangrenzende Lingewijk zijn daar donderdagavond per brief over geïnformeerd. Of het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gebruik zal maken van het aanbod is nog niet bekend.

Ondanks dat het onzeker is of COA gebruik gaat maken van het Wellantcollege wordt het lege schoolpand wel al gereed gemaakt voor gebruik. ,,Als ze deze locatie nodig hebben, dan kan het ineens snel gaan, het betreft immers een crisissituatie", zo valt er in de brief naar de bewoners van de Lingewijk te lezen. Vluchtelingen worden in de opvang voorzien van een bed, eten, drinken en sanitair.

Alle partijen waren tevreden met het snelle handelen van Gorinchem in deze vluchtelingencrisis, toch zette Dick van Zanten (Stadsbelang) nog een kanttekening bij dat snelle handelen: ,,Natuurlijk gaat dit ons ook aan het hart, maar wij hebben een beetje moeite met de snelheid. We besluiten dit nu op emotie, niet op ratio. Want hoe lang kunnen we deze mensen opvangen? Hoe groot is de belasting voor de buurt? Ik zou graag willen beslissen op basis van onderbouwde voorstellen."

Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen stelde Van Zanten gerust: ,,Als het COA op onze aanbieding ingaat, wordt er eerst nog vergaderd en doet de raad uiteraard de besluitvorming. Maar dat kan wel al op hele korte termijn gaan gebeuren."

Alle partijen stemden dan ook in met de motie van de PvdA. Deze houdt in dat Gorinchem met COA moet spreken over opvang op zowel korte als lange termijn, scholing en begeleiding moet faciliteren, zorgvuldig moet kijken naar de schaal van opvang, samenwerking moet zoeken met omliggende gemeenten en moet zoeken naar geschikt vastgoed voor opvang van vluchtelingen: ,,Het belastingkantoor bijvoorbeeld", stelde de heer Chaaby (PvdA) voor.

Wethouder Dansen gaf tot slot aan trots te zijn op Gorinchem en haar betrokkenheid: ,,Er is al een gesprek met de regio geweest en dat was een goed overleg. Gorinchem denkt mee, zowel op de korte als de lange termijn."