• Janus Visser/BDU

Werkendam uit zorgen over verbreding A27

WERKENDAM De Werkendamse gemeenteraad heeft haar ongenoegen uitgesproken over de manier waarop Rijkswaterstaat de plannen voor de verbreding van de A27 uitvoert. In een brief aan Rijkswaterstaat laat de raad weten dat inwoners en ondernemers zich niet serieus genomen voelen. In de brief vraagt de raad aandacht voor zowel de wijze van communicatie als de verkeersveiligheid.

De Werkendamse raad wijst Rijkswaterstaat op het feit dat bijna dertig procent van het totale traject in de gemeente werkendam ligt. ,,Wij zijn teleurgesteld over de wijze waarop u de inwoners en bedrijven van onze gemeente en die van de buurgemeenten informeert", schrijft de raad aan Rijkswaterstaat. ,,Ook de wijze waarop de terugkoppeling op aangereikte gegevens en vragen heeft plaatsgevonden vinden wij teleurstellend."

Vorig jaar werden tal van informatiebijeenkomsten georganiseerd over de verbreding van de A27, maar in eerste instantie was er geen informatiebijeenkomst georganiseerd voor de aansluiting op de A27 vanuit Werkendam en Sleeuwijk. Later werd er -op aandringen van de Werkendamse gemeenteraad- alsnog een bijeenkomst gehouden. De manier waarop er is omgegaan met de inbreng tijdens deze bijeenkomst noemt de raad in de brief aan Rijkswaterstaat ,,summier en onduidelijk". ,,Wat ons betreft hadden de aangereikte waardevolle reacties en suggesties vanuit onze inwoners en ondernemers nadrukkelijker in de ontwerpen terug moeten komen. En daar waar dat niet kan moet helder en duidelijk worden aangegeven waarom dat niet wenselijk of mogelijk is.

De raad dringt er bovendien op aan dat er nadrukkelijker naar het aspect veiligheid wordt gekeken. Het voorkeursalternatief bevat - uit oogpunt van betaalbaarheid- spitsstroken in plaats van plusstroken. ,,Dit kent extra nadelen voor de veiligheid van de weggebruikers", schrijft de raad. ,,Daarom doen we een dringende oproep om de spitsstroken zo veilig mogelijk in te passen."

Daarnaast vraagt de raad aandacht voor de consequenties van bijvoorbeeld het opheffen van de afslag bij Hank. De raad maakt zich met name zorgen over de toename van verkeer op de Kerkstraat en Jachtsloot in Hank. Straten waar dagelijks veel kinderen oversteken op weg naar school. OOk zou er onvoldoende aandacht worden besteed aan de onveilieg situaties die gaan ontstaan voor het fietsverkeer in Werkendam en Hank. Ook de rotondes zoals nu getoond op www.a27participatie.nl werpen vragen op. De raad en het bedrijfsleven -met name de maritieme sector- zijn van mening dat de rotondes onvoldoende gedimensioneerd zijn voor de frequente transporten met een overmaatse lengte of breedte.