Werkzaamheden aan infrastructuur rondom Spijksesteeg

GORINCHEM Door de groei van het aantal bewoners en de bedrijvigheid in Gorinchem Oost groeit de druk op de huidige wegen. Daarom wordt de infrastructuur rondom de Spijksesteeg en Newtonweg aangepast om een betere aansluiting op de A15 te realiseren.

Voor een betere doorstroming naar de A15 komt er een extra rijstrook op de Spijksesteeg richting de A15 (Tiel). Voor een betere doorstroming naar de stad zijn ook extra rijstroken gepland. Bovendien worden de verkeersregelinstallaties vernieuwd en gekoppeld om de verkeersdoorstroming te verbeteren. De tekeningen van de toekomstige situatie staan als bijlagen hieronder.

Wegwerkzaamheden gaan gepaard met hinder. Om dit zoveel mogelijk te beperken wordt het project in drie fasen uitgevoerd in 2016 en 2017.

Fase 1: Grondwerkzaamheden

In 2016 wordt grond aangebracht die moet inklinken om te voorkomen dat de weg in de toekomst verzakt. Daarnaast zal een deel van de Newtonweg rondom de kruising met de Louwrens Penningstraat worden verbeterd. Er is enige hinder mogelijk van bouwverkeer of kortstondige omleidingsroutes. De grondwerkzaamheden worden vanaf juni uitgevoerd door aannemer Gebr. Van Kessel en zullen naar verwachting eind augustus afgerond zijn.

Fase 2: Rotonde Spijksesteeg - Griendweg

Op de Spijksesteeg - ter hoogte van de Griendweg - komt een rotonde. Hiermee wordt in het najaar gestart. Dit werk zal wel enige vertraging opleveren.

Fase 3: Infrastructuur Spijksesteeg en Newtonweg

Vanaf de lente 2017 zal het grotere infrastructurele werk plaatsvinden. Er worden dan extra rijstroken op een deel van de Spijksesteeg gerealiseerd en er komen nieuwe verkeerslichten.

Werkzaamheden zomer 2016