Werkzaamheden Gorinchem Oost aansluiting A15 van start

GORINCHEM In opdracht van de gemeente wordt de komende tijd in Gorinchem Oost een reeks ingrijpende infrawerkzaamheden en verkeersmaatregelen uitgevoerd. Doel is om de verkeersafwikkeling van en naar de A15 te verbeteren en de verkeersdoorstroming in oost te bevorderen. Als eerste worden vanaf begin juli de Newtonweg en de fietspaden aangepakt. Deze zullen aan het eind van de zomer gereed zijn.

Wethouder Hans Freije is blij dat de werkzaamheden in Gorinchem Oost van start gaan. ,,Het is van groot belang dat op deze locatie de verkeersdoorstroming verbetert. Om die reden moeten de komende periode enkele ingrijpende, met elkaar samenhangende maatregelen worden genomen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat tijdens de werkzaamheden de veiligheid van zowel de wegwerkers als weggebruikers gegarandeerd is. Ook moet dit deel van de stad tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Bij een project van deze omvang is overlast onvermijdelijk. We doen ons best om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarom zal de aannemer KWS Infra vooral buiten de spitstijden en in de weekenden aan het werk zijn."

Gorinchem kent drie aansluitingen op de omliggende rijkswegen. De aansluiting Gorinchem Oost op de A15 is daarvan de belangrijkste. Deze aansluiting komt uit op de Spijksesteeg. Dit is een ontsluitingsweg voor gemeente Gorinchem, gemeente Lingewaal en de dorpskernen achter Gorinchem zoals Dalem en Vuren. Door de bedrijvigheid in onder andere Gorinchem Oost en de bouw van nieuwe woningen op Hoogdalem, is de verkeerafwikkeling van en naar de A15 onder druk komen te staan. De Spijksesteeg met de aansluitende wegen richting de bedrijventerreinen Oost I en II hebben de maximumcapaciteit bereikt. Zowel de Spijksesteeg als de aansluitende wegen (Franklinweg en Newtonweg) en de oostelijke aansluitingen op de A15 worden daarom opnieuw ingericht.

Tevens komen er drie nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI's) komen zodat het verkeer snel en veilig kan worden afgewikkeld. De huidige VRI's zijn verouderd en werken onvoldoende samen om de verkeersstromen goed te kunnen verwerken. Daarnaast vallen ze met regelmaat uit. Naast de genoemde werkzaamheden wordt op het grondgebied van gemeente Lingwaal tegelijkertijd het asfalt tot de rotonde vernieuwd. Ook worden voor Rijkswaterstaat twee op- en afritten aangepakt. Alle werkzaamheden moeten volgens planning medio april 2018 zijn afgerond. Om omwonenden, ondernemers en weggebruikers op de hoogte houden van de actuele werkzaamheden en de gevolgen ervan heeft de gemeente een aparte Facebookpagina aangemaakt: 'Aansluiting A15 Gorinchem Oost'. Het is de eerste keer dat de gemeente voor een grootschalig project in de openbare ruimte een Facebookpagina inzet. Zo hoopt de gemeente belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren en snel te kunnen reageren op signalen uit de omgeving. Op de pagina worden regelmatig berichten geplaatst met foto's en filmpjes die in beeld brengen wat gebeurt en wat gaat gebeuren. Ook met suggesties en vragen kan men op deze pagina terecht.