• Erik de Bruin

Wethouder Eeuwit Klink wil de binnenstad laten sprankelen

GORINCHEM Hij springt van zijn stoel, drinkt snel zijn kopje uit en neemt zijn gast mee naar de kop van de Hoogstraat. ,,Als je hier staat, heb je het gevoel dat de winkelstraat eindigt. Je zou iets moeten creëren waardoor bezoekers de Langendijk en de Burgstraat worden opgezogen. Er liggen zóveel kansen, die moet je willen pakken."

door Erik de Bruin

@erikdebruin78

De gastheer is Eeuwit Klink. De kersverse wethouder (hij werd in augustus geïnstalleerd) kreeg donderdagavond van de gemeenteraad de opdracht aan de slag te gaan met stadspromotie. Wat betreft de binnenstad, een wezenlijk onderdeel van de raadsopdracht, moet binnen tweeënhalf jaar de aantrekkingskracht zijn vergroot en de binnenstadorganisatie zijn versterkt. ,,Ook heeft de raad geoordeeld dat de stadsmarketing beter kan. Je zou misschien arrangementen kunnen ontwikkelen. Kant-en-klare producten, zoals een culinaire route. Daar is behoefte aan." De gedachten gaan uit naar een stadsgastheer. ,,Dat is iemand die arrangementen samenstelt en ze promoot", legt Klink uit. ,,Een middel dat daarvoor al beschikbaar is, is de website Mooi Gorinchem. Door goede contentbeheer lok je mensen naar het centrum. Gorcum moet bruisen, zeker in het zomerseizoen." Al wandelend richting de Groenmarkt, waar het rondje door de stad begint, vertelt de jonge bestuurder dat hij vooral op zoek is naar verbinding. ,,De binnenstad drijft op economie, kunst en cultuur en toerisme. Deze drie elementen staan alle op zichzelf terwijl ze elkaar juist versterken. Daar wil ik een rol in spelen. Als verbinder. Neem cultuur. Gorcum kent een rijke culturele historie. In het culturele veld zijn de creatieve geesten actief. Zij weten hoe je iets kan laten sprankelen. Naar die sprankeling zoek ik. De zintuigen van het winkelend publiek moeten worden geprikkeld. Mensen komen niet alleen met een shoppingtas naar het centrum. Het draait allang niet meer expliciet om het winkelaanbod. Op internet kan je ook alles vinden wat je nodig hebt. Ze gaan naar de stad vanwege de sfeer. Ze willen iets beleven en verrast worden. Bruist je stad dan profiteert iedereen daarvan. Winkeliers, horeca-ondernemers, uitbaters van culturele voorzieningen. Het één lokt het ander uit. Ik vond het gisteravond (de wandeling vond vrijdag plaats, red.) mooi om te horen dat de hele gemeenteraad ervan overtuigd is dat er stappen moet worden gezet. In samenhang overigens. Hier ligt écht een gezamenlijke opgave. Ik ga het gesprek met de stad aan. Je kan dit wel als gemeente willen bepalen, maar dat heeft geen zin. De tijd dat de overheid alles regelt, ligt achter ons."

'WARM GEVOEL' Als ambassadeur, zoals hij zichzelf omschrijft als het gaat om stadspromotie, is hij wel bereid het voortouw te nemen. ,,Dat er is gekozen voor de hoogste variant (hier is een kleine twee ton aan gekoppeld, red.) spreekt veel ambitie uit. Die ambitie koester ik ook. Ik krijg ontzettend veel energie van deze raadsopdracht. De binnenstad geeft mij een warm gevoel. Dat komt denk ik ook omdat ik negen jaar in het centrum heb gewoond." Toen Klink raadslid was, sprak hij over laaghangend fruit. ,,De kansen om er iets moois van te maken, liggen voor het oprapen. Binnen de bestaande mogelijkheden kan er al heel veel worden verbeterd. Wat wel van belang is, is een versterkte binnenstadorganisatie. Daar verbind ik echt mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid als wethouder aan. Je hebt nu Stichting Binnenstadsmanagement en de winkeliersvereniging Hartje Gorkum. Zij zouden de handen ineen moeten slaan. Met één sterke organisatie bereik je meer. Dan worden niet alleen de belangen behartigd, maar draag je ook bij aan de ontwikkeling van de stad."

'VASTE KOOPZONDAG' 'Niet dom meer van hetzelfde doen' is volgens de wethouder de les die Gorinchem zou moeten leren van andere plaatsen wat betreft het openstellen van winkels op zondag. Er zijn koopzondagen in Gorinchem, maar niet volgens een vast patroon. ,,Daar zou je structuur in aan kunnen brengen door bijvoorbeeld maandelijks een vaste koopzondag in te plannen. Omdat er tegengestelde belangen zijn zal de ondernemersvereniging een leidende rol moeten spelen. Dit moet niet vanuit het stadhuis worden bepaald." Voordat hij de journalist die hem interviewt aan zijn jasje trekt en, bij wijze van spreken, meesleurt naar de oostelijke entree van de Hoogstraat (zie het begin van het artikel) geeft hij een ander voorbeeld van wat hem is opgevallen. ,,In het tweede weekend van september vond het Lingehavenconcert plaats. Een prachtig evenement waar, in mijn ogen, de winkeliers op in hadden moeten springen. Ze hadden op vrijdagavond 'gewoon' hun winkels kunnen openen. Dat ze zich wellicht gebonden voelen aan de donderdag als koopavond is iets wat ze onderling hebben afgestemd, maar waar je van af kan wijken als je daar met elkaar over praat én met de organisatoren van het concert. Dat is de verbinding die we tot stand willen brengen."

LANGENDIJK Een rondje door de stad - met tussendoor een koffiepauze op de Grote Markt - is niet volmaakt als de Langendijk ontbreekt. ,,Het zou toch zonde zijn als mensen die de stad niet kennen deze karakteristieke straat met veel pittoreske winkeltjes zouden missen omdat ze denken dat het centrum bij de Visbrug eindigt? Wat overigens ook geldt voor de Burgstraat." Met de leegstand gaat het volgens de wethouder de goede kant op. ,,Her en der zijn er wel leegstaande winkels, maar zoals je kan zien wordt er binnen volop gebouwd. Er komen nieuwe ondernemers in. Een goede zaak. De shops in shops zijn in opkomst en pandeigenaren worden uitgedaagd de winkel niet te lang leeg te laten omdat ze in de periode van leegstand zelf bijdragen aan de winkeliersvereniging. Op die manier worden ze geprikkeld misschien wel tegen een lagere prijs te verhuren." Als hij aan het Eind in de richting van de Waterpoort kijkt, stelt Klink zichzelf de vraag hoe je toerisme en economie verbindt. ,,Daar zal je de stad op moeten inrichten. Zoals het nu is nodig je mensen die Buiten de Waterpoort aan wal gaan niet uit om het centrum te bezoeken. Bij de poort komt een nautische boek- en kaarthandel die van Amsterdam naar Gorinchem verhuist vanwege een betere strategische ligging. Veel klanten komen uit België. Gorinchem is voor hen minder ver en ook over het water goed bereikbaar. Je wilt deze mensen de stad intrekken. Wil je dat voor mekaar krijgen dan zal je het tussenliggende gebied, dat erg rommelig oogt en barst van het sluipverkeer dat van West naar Oost door de stad rijdt, aantrekkelijker en verkeersluwer moeten maken. Te denken valt aan een brede, vlakke boulevard." Hij zegt er wel bij dat dit niet zijn portefeuille is, maar die van zijn collega-wethouder Hans Freije. De gemeente is in gesprek over de verkeerssituatie. Wat betreft de Groenmarkt is er een raadsbesluit genomen. ,,Fantastisch dat daar een soort wandelpromenade komt waardoor het niet alleen parkeren is. Wat zó zonde is vanwege de potentie van dit gebied. Ik ben blij dat dit wordt benut, maar er zijn nog veel meer kansen."

Fotobijschrift: Volgens Eeuwit Klink moeten de zintuigen van het winkelend publiek worden geprikkeld. ,,Mensen die naar de stad komen, willen iets beleven en verrast worden."