Wethouder Hans Freije treedt terug uit Dagelijks Bestuur Avres

GORINCHEM Wethouder Hans Freije heeft vandaag besloten zich terug te trekken uit het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Avres. Hij heeft in deze stap de volledige steun van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem. Wethouder Freije maakt zich op onderdelen ernstige zorgen over de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming op cruciale dossiers. Het college van de gemeente Gorinchem onderschrijft deze zorgen. Wethouder Freije staat als lid van het DB voor een optimale dienstverlening aan alle inwoners in het verzorgingsgebied van Avres. Met de huidige gang van zaken binnen het DB kan hij hier niet voor instaan.

Een interne discussie binnen Avres over huisvesting, is voor wethouder Freije de spreekwoordelijke druppel geweest. Hij zegt: ,,Het heeft in de afgelopen maanden herhaaldelijk aan tijdig aangeleverde en gefundeerde stukken en gevraagde besluiten ontbroken. Actueel speelt een interne discussie over huisvesting van de dienstverlening van Avres. Ook hier ontbreekt gedegen voorbereiding."

Onder meer mist wethouder Freije een voldoende uitgewerkte visie op de toekomst van Avres. Hierbij zouden de ontwikkelingen in de Wet Sociale Werkvoorziening en de bewegingen rondom in- en uittredende gemeenten moeten worden meegenomen. ,,De manier waarop nu wordt gehandeld staat een goed afgewogen en verantwoorde besluitvorming in de weg. In het belang van onze inwoners zet ik tot mijn spijt deze moeilijke stap", aldus de wethouder.

Wethouder Freije heeft op diverse manieren en momenten de organisatie Avres verzocht om hem tijdig van de goede informatie te voorzien. Hij blijft aan als lid Algemeen Bestuur van Avres.