• Wethouder Eelke Kraaijeveld woont met zijn jonge gezin in Hardinxveld-Giessendam.

    Gemeente Gorinchem

Wethouder vraagt ontheffing woonplaatsvereiste

door Egbert Egberts

GORINCHEM Wethouder Eelke Kraaijeveld heeft aan de voorzitter van het college burgemeester Reinie Melissant-Briene en de fractievoorzitters van de gemeenteraad verzocht om een ontheffing van het vereiste van ingezetenschap, dat wettelijk voor wethouders geldt. De reden daarvoor is dat hij niet in Gorinchem woont. Kraaijeveld woont al jaren met zijn gezin met jonge kinderen in Hardinxveld-Giessendam. Hij is inmiddels een jaar in functie en is zeer goed bekend met zaken die in Gorinchem spelen, is tijdens veel activiteiten als wethouder daarbij lijfelijk aanwezig en heeft veel contact met de inwoners. Hij vraagt de raad formeel om verlenging van de ontheffing woonplaatsvereiste omdat dit op deze manier moet. Dit zal donderdag 23 mei door de raad tijdens de openbare vergadering worden besproken.