'wij proberen jongens en meisjes uit Kinshasa te helpen'

GORINCHEM Annie Bunza Kivaka en Tutu Ndona zetten zich samen in voor Congo. Moeder en zoon hebben de stichting SSAA, Samen Zijn, Allochtonen, Autochtonen opgericht. Vanuit Gorinchem proberen zij kinderen in Congo te helpen aan een goede opleiding.

Door Charella Hulsbosch

Tutu Ndona is in 1989 samen met zijn ouders naar Nederland gevlucht. De situatie in Congo was destijds te gevaarlijk om in het land te blijven. Op dit moment is de situatie in Congo nog niet veilig, er is continu dreiging van nieuw geweld. Vanaf het begin hebben zij zich welkom gevoeld in Nederland. De familie steunt de mensen die hen vanuit Congo bellen voor kleding en geld al vanaf hun vertrek. Sinds een paar jaar zetten ze zich via de stichting in om iets te doen voor hun thuisland.

SAMENWERKING ,,Kinderen zijn de toekomst'', zegt Tutu Ndona terwijl hij foto's laat zien van een reis naar Congo in 2010. Tijdens die reis hebben ze in samenwerking met Pastoor Djo Dubois, die werkzaam is in het gebied, besloten dat er een vakschool moet komen. Op een van de foto's die voorbij komen is een groep Afrikaanse kinderen te zien. Voor die kinderen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar zet de stichting zich in. ,,Als kinderen een vak kunnen leren dan kunnen ze voor zichzelf zorgen, dat is beter dan geld blijven sturen'', vertelt hij.

TECHNISCHE SCHOOL Scholen in Congo zijn heel duur. De stichting SSAA wil bereiken dat de mensen die niet zoveel te besteden hebben ook naar school kunnen. Op die manier proberen zij inwoners van de wijk Kinshasa in Congo te helpen. Door de onrust in het land zijn er wat tegenslagen geweest, maar de school is bijna af. In september hopen zij de eerste leerlingen een opleiding te kunnen bieden. ,,We proberen echt een vakschool neer te zetten. Ze leren op school bijvoorbeeld timmeren en tuinieren. Op die gebieden valt in Congo zoveel te halen. Als kinderen leren tuinieren kunnen ze later ook voor zichzelf zorgen'', vertelt Tutu.

THUISLAND Beelden uit Congo van armoede en ellende raken de familie. ,, Mijn ouders zijn er opgegroeid en ik ben er geboren. Je vergeet nooit waar je vandaan komt, het raakt ons als we die beelden zien op tv. Wat wij doen is niet groots, wij proberen op onze eigen manier jongens en meisjes uit Kinshasa te helpen,'' zegt Tutu Ndona, ,,Ik hoop dat veel jongens en meiden die straks naar school gaan later een baan vinden, zodat ze voor hun eigen gezin kunnen zorgen. Het zou mooi zijn om te zien dat jongeren niet meer op straat hangen, al zijn het maar een of twee jongens.''

Begin 2015 werd bij ASV Arkel de jaarlijkse pubquiz georganiseerd. Zij koppelen de quiz aan een goed doel, dit jaar was dat de stichting Samen Zijn, Allochtonen, Autochtonen. In mei organiseert de stichting zelf een voetbaltoernooi en van de zomer staan ze met een kraam op het Gorcums Hippiefestival. De gemeente Gorinchem heeft als millenniumgemeente een ondersteunende rol bij dit initiatief. Zij willen graag millenniumdoel 2, de verbetering van onderwijs in ontwikkelingslanden, behalen. ,,We zijn erg blij met de ondersteuning van de gemeente. Ze helpen ons door te zorgen voor de faciliteiten waarmee wij activiteiten kunnen organiseren'', vertelt Tutu trots.

KLEDING EN SPULLEN De stichting krijgt soms kleding en spullen voor de kinderen waar zij zich voor inzetten. Een mooi voorbeeld laat moeder Annie zien op een foto waar kinderen in Congo zichtbaar trots poseren in felgekleurde voetbalshirtjes. Van een school in Gorinchem hebben ze computers en stoelen gekregen om te gebruiken in Afrika. De stichting is blij met alle grote en kleine giften die ze krijgen. Ndona: ,,Mensen die ons hier, in Nederland, steunen en een bijdrage leveren aan de stichting willen we graag bedanken.''

Voor nu ligt de focus op de vakschool maar als die straks af is, is het werk nog niet klaar. De stichting zal de school blijven verbeteren en misschien ook een nieuw project opstarten. Meer informatie over de stichting is terug te vinden op de website www.stichtingssaacongo.nl