• sgarstadhuis3.jpg
    Stadhuis

    Janus Visser

Wijkbewoners praten mee over verkeersveiligheid Gildenweg

GORINCHEM Te hard rijden, verkeerd parkeren en auto's en fietsers die te dicht op elkaar rijden. Het is een doorn in het oog van de bewoners uit de Vroedschapstraat, Gildenweg en Driemanschapslaan. Wijkbewoners maken zich zorgen om de verkeersveiligheid. Daarom vindt er dinsdag 3 oktober tussen 19.30 uur en 21.30 uur een bijeenkomst plaats in het Gymnasium aan de Vroedschapstraat. De gemeente wil zo inventariseren wat de grootste verkeersproblemen en ergernissen zijn.

Verkeerswethouder Hans Freije vindt het belangrijk om de bewoners actief te betrekken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. ,,We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een verkeersveilige omgeving. Wat is er dan beter om samen met bewoners op zoek te gaan naar oplossingen? Ik hoop dan ook dat veel bewoners de bijeenkomst op 3 oktober zullen bezoeken.''

Later dit jaar volgt een enquête onder wijkbewoners. In december worden tijdens een tweede bijeenkomst de resultaten besproken en zoeken gemeente en bewoners samen naar mogelijke oplossingen. In 2018 wordt vervolgens gericht aan de slag gegaan met het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Inwoners van de Gildenwijk ontvangen in de week van 18 september een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Ook scholen en andere wijkpartners zal worden gevraagd om mee te praten en mee te denken.